AJFP: Registrul entităților/unităților de cult

ANAF înființează Registrul entităților/unităților de cult

S-a aprobat Procedura privind organizarea registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și modelul si conținutul unor formulare prin OPANAF 819/19.03.2019 publicat în MO 223/22.03.2019.

Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 “Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.

Entitatea/unitatea de cult se înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;
b) a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declaratã inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.
 
Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale.  

ANAF va soluționa cererile în termen de 10 zile de la depunere.

Registrul va cuprinde urmãtoarele informații:

a) denumirea entității/unitãții de cult;
b) codul de identificare fiscală;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) data înscrierii în registru;
e) data radierii din registru;
f) informații privind înscrierile și radierile în/din registru.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud

Constantin Cristian PARASCA, Şef administraţie