AJFP: Verificare certificate

Posibilitate verificare pe portalul A.N.A.F. a autenticității certificatelor emise în format electronic “

 Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cadrul secțiunii „Servicii Online”, serviciul „Verificare documente electronice eliberate în «Spaţiul Privat Virtual»”, s-a implementat posibilitatea de verificare de către terțe persoane a autenticității următoarelor certificate emise în format electronic conform O.M.F.P. nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza numărului de înregistrare a documentului și a codului de identificare fiscală a persoanei fizice/juridice pentru care a fost emis certificatul:

-Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ………………., pentru persoane juridice rezidente în România;

-Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ……………….., pentru persoane fizice rezidente în România;

-Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …………………, pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;

-Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …………………., pentru persoane rezidente în România;

-Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

-Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;

-Certificat privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;

      Certificatele  sunt disponibile în  secțiunea menționată pe durata de un an de la data emiterii.

  Dorina Sanda CICIOC                                   

   Sef administratie