AJOFM: Absolvenți înregistrați

Absolvenți înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Bistriţa-Năsăud

Începând cu data absolvirii cursurilor, în anul școlar 2018 – 2019, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud s-au înregistrat 374 de absolvenţi.

Din totalul de 374 de absolvenți înregistrați, 107 s-au încadrat deja în muncă și 79 beneficiază de indemnizație de șomaj.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţie beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe de formare profesională.

Înregistrarea absolvenților la agenție, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Dintre facilitățile acordate absolvenților pentru stimularea încadrării în muncă și stimularea mobilității, A.J.O.F.M. Bistriţa-Năsăud acordă prima de încadrare și primele de mobilitate.

La rândul lor, angajatorii beneficiază de subvenții din partea A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud la încadrarea în muncă a absolvenților. “Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2250 lei/lunar”.

A.J.O.F.M. Bistriţa-Năsăud vine în sprijinul încadrarii în muncă a absolvenților și în acest sens va organiza, “Bursa locurilor de munca pentru absolvenți”. Anul acesta, acest eveniment va avea loc în data de 18 octombrie 2019, la sediul instituției.

Otilia Râpan

Director Executiv