AJOFM: Angajare refugiați

Flexibilizarea accesului pe piața muncii a lucrătorilor ucraineni

Pe fondul conflictului armat din Ucraina, MMSS a luat o serie de decizii prin Ordinul nr.301/09.03.2022 pentru aprobarea procedurii de încadrare în muncă a cetățenilor ucrainiei care provin din zona de conflict armat din Ucraina. MMSS propune și soluții pentru facilitarea accesului cetățenilor ucraineni pe piața muncii din România, prin  crearea cadrului necesar pentru ca aceștia să-și poată asigura o sursă de venit din munca prestată.

Astfel, cetăţenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina si doresc să se încadreze în muncă, dar nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate, se pot prezenta la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud pentru a fi înregistraţi.

Înregistrarea se face pe baza actului de identitate, a paşaportului sau a altui document care atestă identitatea.

Dupa înregistrare, persoanele au acces gratuit la serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

În cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, persoana completează, cu sprijinul şi sub înfrumarea consilierului de orientare în carieră, o declaraţie pe proprie răspundere (model tipizat) privind îndeplinirea condiţiilor de calificare profesională şi experienţă în activitate, disponibilă în limba română şi limba ucrainiană.

După parcurgerea activităţilor din cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, persoana este mediată în muncă pe un loc de muncă vacant care corespunde calificărilor şi experienţei declarate de acesta şi primeşte dispoziţia de repartizare în vederea prezentării la angajator.

Susţinerea interviului sau probei de lucru se efectuează la angajatorul pentru care persoana a primit dispoziţia de repartizare.

În cazul în care, catăţeanul ucrainian contactează direct un angajator, fără a mai solicita serviciile AJOFM Bistriţa – Năsăud, acesta completează declaraţia pe propria răspundere împreună cu angajatorul la care urmează sa se încadreze.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv