AJOFM: Dosare șomaj, online

Posibilitatea înregistrării dosarelor de acordare a indemnizaţiei de şomaj online

Având în vedere starea de urgenţă declarată în prevenirea răspândirii coronavirsului COVID19, pentru simplificarea procesului de înregistrare a dosarelor de acordare a indemnizaţiei de şomaj de către AJOFM Bistriţa – Năsăud , vă aducem la cunoştinţă următoarele:

  • Documetele care fac parte din dosarul de acordare a indemnizaţiei de şomaj se regăsesc pe site-ul AJOFM BN www.ajofmbn.ro,  la rubrica <<Documente necesare pentru acordarea indemnizaţiei de somaj>>. Acestea, vor fi descărcate şi completate de către angajator şi persoana disponibilizată, astfel : Adeverinţa 12 salarii şi Adeverinţa modificare contract, încetare (de către angajator) şi Acord protecţie date, Anexa 8 şi Anexa 3, Declaraţie stare medicală (de către persoana disponibilizată);
  • Pe lângă aceste documente, dosarul mai conţine copie după:  actul de  identitate, certificatul de naştere, de căsătorie şi ultimul act de studii, carnet de muncă, alte adeverinţe de vechime;
  • Documentele astfel întocmite, completate şi semnate vor fi certificate de angajator pentru conformitate cu originalul, şi pot fi transmise pe e-mail la urmatoarele adrese:

Bistriţa: ajofm@bn.anofm.ro, cristian.petri@bn.anofm.ro, floarea.petrican@bn.anofm.ro, camelia.rus@bn.anofm.ro, alina.moldovan@bn.anofm.ro, vicentiu.retegan@bn.anofm.ro ,

Năsăud: ioan.rus@bnl.anofm.ro, florina.redac@bn.anofm.ro,

Beclean:anuta.mititean@bnl.anofm.ro, lia.rus@bnl.anofm.ro, ana.negru@bnl.anofm.ro

  • Daca angajatorul şi persoana disponibilizată, nu au posibilitate de transmitere on-line a documentelor, acestea, îndosariate pot fi depuse în spaţiul special amenajat pentru depunerea dosarelor aflat la sediul instituţiei din Bistriţa, strada Gării, nr.2-4, etaj ll, Năsăud, strada Mihei Eminescu nr.1,  Beclean, strada Zorilor, PT1.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la următoarele numere de telefon: Bistriţa 0263-236296, 0263-236295, Năsăud: 0263-364001, Beclean: 0263-340941.

Otilia Râpan

Director Executiv