AJOFM: Formare profesională

Programe de formare profesională organizate de A.J.O.F.M.Bistriţa – Năsăud până la sfârşitul anului 2019

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud va organiza până la sfârşitul anului 2019, în Bistriţa, Beclean şi Sângeorz–Băi, următoarele programe de formare profesională:

Nr.crt. Denumire program Durata curs în ore Nivel acces studii Loc de desfăşurare
1 Agent de securitate 360 ore 8 clase Bistrița
2 Baby sitter 360 ore 10 clase Beclean
3 Inspector/referent resurse umane 180 ore liceu Bistrița
4 Ospătar 720 ore 8 clase Bistrița
5 Comunicare în limba engleză 90 ore 8 clase Bistrița
6 Administrator pensiune turistica 720 ore 10 clase Bistrița

Sângeorz-Băi

7 Frizer 360 ore 10 clase Bistrița
8 Coafor 720 ore 10 clase Beclean
9 Expert achiziţii publice 80 ore Studii superioare Bistrița

NOU este programul de formare profesională „Expert achiziţii publice„, care are o durată de pregătire de 80 ore, se adresează absolvenţilor de studii superioare şi este de tip “specializare”.

Ocupaţia „Expert achiziţii publice” este una nouă, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

„Expertul în achizitii publice” trebuie să aibă pregătire tehnică de specialitate sau pregătire economico-financiară sau pregătire juridică, dobândită în urma absolvirii unor studii superioare de lungă sau scurtă durată cu diplomă de licenţă, precum şi acele cunoştinţe de utilizare a calculatorului, de comunicare interumană şi negociere care să îi permită să îndeplinească toate
exigenţele acestei ocupaţii.

„Expertul în achiziţii publice” are capacităţile şi abilităţile necesare pentru a identifica şi evalua rapid nivelul de cunoaştere şi aplicare a cerinţelor legale, în general, şi a cerinţelor esenţiale, în special, rezultate din legislaţia natională referitoare la achiziţiile publice, în domeniul de activitate în care lucrează, dar şi activităţi specifice referitoare la participarea în comisiile de evaluare sau negociere pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică sau a acordurilor cadru.

„Expertul achizitii publice” analizează cerinţele legale şi are abilitatea de a înţelege corect, actele normative naţionale, aplicabile activităţilor desfăşurate de autorităţile contractante şi/sau aplicabile produselor şi/sau serviciilor şi/sau lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate.

Dintre unităţile de competenţă specifice acestei ocupaţii, amintim:

– Analizarea legislaţiei aplicabile specifice;

– Acordarea consultanţei de specialitate;

– Planificarea achiziţiilor publice;

– Derularea procedurilor de atribuire;

– Finalizarea procedurilor de atribuire;

Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud ( şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi), aceste programe de formare profesională sunt organizate în mod gratuit.

Pentru înscrierea la un program de formare profesională sunt necesare următoarele documente:

  • cerere tip (se completează la sediul A.J.O.F.M. B – N);
  • copie act de identitate;
  • copie certificat de naştere;
  • copie certificat căsătorie (pentru femei);
  • copie diplomă studii (ultimul act de studii);
  • carnet de şomer sau adeverinţă din care să rezulte înregistrarea la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă;

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din Bistriţa, strada Gării, nr. 2 – 4, etaj ll, telefon 0263 – 236296.

Otilia Râpan

Director Executiv