AJOFM: Înregistrare absolvenți

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2020

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud informează absolvenţii promoţiei 2020 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM Bistriţa – Năsăud în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de, servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • Actul de identitate;
  • Diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
  • CV;
  • Declaraţie pe proprie răspundere – privind starea de sănătate – formular tipizat;
  • Acord de utilizare a datelor cu caracter personal – formular tipizat;
  • Cerere de mediere/consiliere – formular tipizat;
  • Declaraţie pe proprie răspundere – absolventul nu urmează o formă de învăţământ la data înregistrării – formular tipizat;
  • Chestionar de evaluare a intereselor – formular tipizat;

Formularele tipizate se găsesc pe site-ul instituţiei www.anofm.ro/AJOFM Bistrita-Nasaud, la Rubrica Comunicare/Comunicate de presă/ În atenţia absolvenţilor promoţiei 2020.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 01 iunie 2020, potrivit prevederilor Ordinului nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 al Ministrului Educaţiei Naționale conform căruia.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv