AJOFM: Locuri de muncă

Locuri de muncă vacante în judeţul Bistriţa – Năsăud

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud oferă la această dată   persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţul Bistriţa – Năsăud, 592 locuri de muncă vacante în judeţ, după cum urmează:

– pentru persoanele cu studii superioare (de lungă şi scurtă durată) – 25 locuri de muncă;

– pentru persoanele cu studii medii şi profesionale – 567 locuri de muncă;

Pentru persoanele cu studii superioare, cele mai multe locuri de muncă vacante sunt disponibile în următoarele profesii: – contabil, – economist, – inginer calitate, – inginer construcţii civile şi industriale, – inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii la bord, – inginer electric, – inginer mecanic, – inginer producţie, –  inginer proiectant, – inspector principal, – planificator transport, – programator aprovizioare, – programator producţie, – responsabil calitate, – responsabil mentenanţă, – şef magazie.

Meseriile în care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt: – agent comercial, – agent de intervenţie, – agent securitate, – ajutor bucătar, – ajutor ospătar, – ajutor tipograf, – ambalator manual, – barman, – broker asigurări, – brutar patiser, – bucătar, – buldo-excavatorist, – confecţioner prelate, – confecţioner  tâmplarie din aluminiu şi mase plastice, – consultant vânzări, – controlor calitate, – dulgher, – electrician, – faianţar, – femeie de serviciu, – fierar betonist, – finisor, – forjor, – gestionar depozit, – îngrijitor clădiri, – îngrijitor copii, – ipsosar,- lăcătuş mecanic, – laminator, – lucrător comercial, – manipulant mărfuri, – matriţer, – mecanic auto, – magaziner,- mecanic de masini şi utilaje, mecanic întreţinere maşini unelte, – montator subansamble, – muncitor necalificat, – operator calculator, – operator CNC, – operator mase plastice, – operator utilaje, – ospătar, – parchetar, – pavator, – paznic, – planificator transport, – primitor distribuitor, – recepţioner marfă, – reglor injecţie, – reglor la maşini de prelucrare mase plastice, – responsabil calitate, – sculer matriâer, – şlefuitor lustruitor,  – şofer autoturisme şi camionete, – şofer profesionist, – stivuitorist, – strungar universal, – sudor, – tehnician calitate, – tehnician mentenanţă, – tinichigiu/vopsitor auto, – tipograf, – vânzător, – vopsitor, – vulcanizator, – zidar, – zugrav.

Informaţii suplimentare despre ofertele de muncă din judeţul Bistriţa – Năsăud pot fi obţinute de la sediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, la numărul de telefon 0263–236296.

În ceea ce priveşte oferta de muncă dinUniunea Europeană aflată pe portalul EURES România, există 219 locuri de muncă vacante în următoarele ţări: Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Malta, Norvegia, Olanda şi Polonia după cum urmează:

Belgia 1 loc de muncă:  bucătar șef;

Danemarca –13 locuri de muncă: digital marketing project lead (specialist marketing proiecte digitale), product owner, dezvoltator software full-stack, manipulant marfa;

Germania –16 locuri de muncă: lăcătuș mecanic, mecanic de proces – turnare prin injecție, electrician, șofer profesionist, șofer de camion, tehnician service;

Irlanda –10 loc de muncă: șofer vehicul greu de transport marfă;

Malta –1 loc de muncă: nivelator șapă de beton;

Norvegia –105 locuri de muncă: programator CNC, șef departament de Științe Fizice Aplicate, operator CNC, dulgher, lucrător în producția de crabi, maseur terapeut, bucătar, cercetător principal/ superior, brutar, șofer și asistent bucătărie, muncitor forestier, tinichigiu auto, inginer/ inginer principal/ operator în cadrul controlului proceselor nucleare, mecanic motociclete, mecanic auto, ortodont, zidar/faianțar, medic, tamplar;

Olanda –66 loc de muncă: culegător mere, culegător flori, legumicultor, lucrător în ferma de vaci, culegător ciuperci, culegător capșuni;

Polonia –7 locuri de muncă: operator CNC, lăcătuș, sudor MAG, strungar, șlefuitor;

Toate informaţiile privind descrierea locului de muncă, cerinţele locului de muncă, limba străină, salariul oferit, durata contractului de muncă, modul de aplicare pentru fiecare ofertă, se pot obţine de pe portalul EURES România, la adresa: http://www.anofm.ro/eures/.

Otilia Râpan,

Director Executiv