AJOFM: Locuri de muncă vacante

Locuri de muncă vacante în judeţul Bistriţa-Năsăud înregistrate la AJOFM Bistriţa-Năsăud 

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud sunt înregistrate 516 locuri de muncă vacante.

La nivel judeţean, pentru persoanele cu nivel de instruire universitar sunt oferite 42 locuri de muncă, după cum urmează: consilier superior; contabil; controlor calitate; designer produs; director magazin online; director producţie; director societate; economist; inginer calitate; inginer horticol; inginer producţie; inginer proiectant; inginer topograf; jurist; medic primar; medic stomatolog; şef schimb; topograf.

Pentru persoanele cu nivel de instruire mediu şi profesional, AJOFM BN oferă 252 locuri de muncă în următoarele meserii: administrator; agent comercial; agent de securitate; agent vânzări; ajutor bucătar; ajutor ospătar; asistent farmacie; asistent medical; barman; brutar; bucătar; buldoexcavatorist; cameristă hotel; cartonagist; casier; coafeză; cofetar; confecţioner tâmplărie aluminiu; confecţioner articole hârtie; contabil; electrician; excavatorist; factor poştal; femeie de serviciu; fierar betonist; infirmieră; îngrijitor curăţenie; instalator apă-canal; lăcătuş mecanic; lucrător comercial; magaziner; manipulant mărfuri; mecanic; muncitor în construcţii; operator la prelucrarea maselor plastice; operator textile; operator utilaje; ospătar; patiser; paznic; pregătitor sârmă; programator ajutor; reglor; recepţioner marfă; reprezentant comercial; sculer matriţer; secretară; şofer autobuz; şofer de autoturisme şi camionete; spălător vehicule; stivuitorist; sudor; tehnician electromecanic; tehnician constructor; vânzător; vopsitor industrial; zidar tencuitor; etc.

Pentru persoanele cu nivel de instruire primar, AJOFM BN oferă 205 locuri de muncă de muncitor necalificat.

Pentru elevi şi studenţi care doresc să se încadreze în muncă pe perioada vacanţei de vară în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, AJOFM B-N oferă 17 locuri de muncă. 3 agenţi economici încadrează elevi şi studenţi în meseriile de ajutor mecanic; muncitor necalificat.

Toate persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa direct la sediul AJOFM Bistriţa-Năsăud din Bistriţa, strada Gării, nr.2-4, sau la numărul de telefon 0263-236296, sau pot accesa site-ul propriu al instituţiei la adresa  http://www.ajofmbn.ro.

Otilia Râpan

Director Executiv