AJOFM: Măsuri de sprijin

Conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud  implementează măsuri active de ocupare a forței de muncă pentru reluarea activităților economice a agenţilor economici. Dintre acestea, amintim:

• Prelungirea indemnizației de șomaj tehnic – Până la această dată AJOFM BN a plătit cu titlu de indemnizaţie angajatorilor solicitanţi suma de 57.076.060 lei pentru şomajul tehnic. AJOFM BN  va continua plata pentru acesta măsură privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniștii a căror activitate este suspendată, conform HG 729/2020;

• Stimularea reluării activităților economice și a ocupării – Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care și-au reluat activitatea AJOFM BN a acordat o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni. AJOFM BN a plătit pe această masură, în condiţiile OUG 92/2020, suma de 31.643.902 lei;

• Sprijin pentru program flexibil de muncă – angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului. Prin această măsură se asigură plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. AJOFM BN a plătit suma de 4.360 lei, la solicitarea unui angajatorîn condiţiile OUG 132/2020, urmând ca pentru alt angajator să se plătesca suma de 730.000 lei;

• Stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă. Pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă. AJOFM BN a plătit suma de 55.000 lei pentru 7 angajatori ai căror salariaţi desfăşoară activităţi în regim de telemuncă;

Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani și a românilor întorși din străinătate. Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani; persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență; cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.

AJOFM BN a încheiat 30 de dosare pentru angajarea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani şi 2 dosare persoanelor cu vârsta de peste 50 ani.

• Acordarea unor zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în condiţiile Legii 19/2020, pentru AJOFM BN a plătit suma de 1.454.423 lei;

Otilia Râpan

Director Executiv