AJOFM: Măsuri de sprijin

Începând cu data de 15 august 2020 la nivelul AJOFM BN funcţionează comunicarea electronică între beneficiarii dreptului la indemnizaţia de şomaj, ai măsurilor de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, ai sumelor necesare pentru plata somajulu tehnic, precum şi ai măsurilor active de sprijin imediat pentru angajatorii a căror activitate a fost redusă sau întreruptă total sau parţial ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj și AJOFM BN.

Comunicarea electronică se realizează în următoarele modalități:
a) poșta electronică (e-mail: bistrita-nasaud@anofm.gov. ro);
b) platforma http://aici.gov.ro;
c) serviciul on-line care va fi funcţional pe site-ul ANOFM la o dată care va fi anunţată;

Măsuri de sprijin implementate de către AJOFM BN pentru angajați și companii pentru reluarea activităților economice:

• Prelungirea indemnizației de șomaj tehnic – Până la această dată AJOFM BN a plătit cu titlu de indemnizatie angajatorilor solicitanţi suma de 55.722.896 lei pentru somajul tehnic. AJOFM BN  va continua plata pentru acesta măsură privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniștii a căror activitate este suspendată;

• Stimularea reluării activităților economice și a ocupării – Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care își reiau activitatea AJOFM BN acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni. Până la această dată AJOFM BN a primit 891 solicitări de la angajatori pentru 9526 persoane, urmând să facă plata a 9.381.548 lei;

• Acordarea unor zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în condiţiile Legii 19/2020. 1835 de persoane au beneficiat de această lege pentru aceştia AJOFM BN a plătit suma de 1.411.189 lei;

Măsurile implementate de către AJOFM BN prin Programul de ocupare a forţei de muncă în anul 2020 constau în:

-acordarea de servicii gratuite de mediere pe locurile de muncă vacante sau nou create prin furnizarea de informaţii privind locurile de muncă disponibile şi punerea în legătură a persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii. 5402 persoane au fost mediate prin intermediul AJOFM BN până la această dată;

-acordarea de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională persoanelor în căutarea unui loc de muncă. 5402 persoane au fost informate şi consiliate profesional până la această dată;

In urma acordării acestor servicii de mediere, informare şi consiliere, AJOFM BN a încadrat în muncă 3045 persoane.

-stimularea mobilităţii forţei de muncă prin acordarea de prime de încadrare sau instalare, naveta, inserţie, relocare: Până la această dată AJOFM BN a plătit 516.960 lei;

-organizarea și valorificarea cursurilor de formare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă: Până la această dată AJOFM BN are în derulare 8 programe de formare profesională de lucrător în structuri pentru construcţii, administrator pensiune turistică, lucrător în cultura plantelor, comunicare în limba română, agent de securitate, coafor, bucătar, baby-sitter. La aceste cursuri sunt cuprinsi 115 şomeri;

-acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor aparţinând unor categorii dezavantajate sau cu acces mai greu pe piaţa muncii: şomeri de peste 45 de ani, şomeri care sunt parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare, absolvenţi de învăţământ şi absolvenţi cu dizabilităţi, ucenicie la locul de muncă: Până la această dată AJOFM BN a plătit 28.867.887 lei, astfel:

-Legea 76/2002 art.85-încadrarea în muncă a persoanelor peste 45 de ani-1072 persoane-8.802.768 lei;

-Legea 76/2002 art80-încadrarea în muncă a absolvenţilor. Au fost încadrate în muncă 87 persoane, pentru care s-au făcut plăţi în valoare de 725.775 lei;

-Proiect Legea 76/2002 art.85-încadrarea în muncă a persoanelor peste 45 de ani. Au fost încadrate în munca 727 persoane,făcându-se plăţi în valoare de 8.259.553 lei;

-Proiect Legea 76/2002 art.80-încadrarea în muncă a absolvenţilor 187 persoane2.850.947 lei;

-Proiect Legea 279/ucenicie la locul de muncă 682 persoane-8.228.844 lei;

-stimularea încadrării elevilor şi studenţilor pe perioada vacanţei. Până la această dată AJOFM BN a plătit 4.536 lei pentru încadrarea în muncă a 8 elevi şi studenti.

ANOFM a atras peste 294 de milioane de euro, bani europeni, pentru susţinerea şomajului tehnic.

Prin proiectul #SPER – SPRIJIN PENTRU ANGAJATORI ŞI ANGAJAŢI, dezvoltat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), ANOFM a atras peste 294 de milioane de euro, bani care acoperă o parte importantă din sumele necesare pentru susținerea măsurii șomajului tehnic, acordate angajatorilor afectați de măsurile adoptate la nivel național pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Suma solicitată de AJOFM Bistriţa Năsăud în cadrul proiectului, pentru prima Cerere de Rambursare a fost de 6.161.003 lei, iar în cadrul Cererii de Rambursare 2 sumă solicitată a fost de 18.223.656 lei.

Otilia Râpan

Director Executiv