AJOFM: Persoane încadrate în muncă în 2019. Rata șomajului

1290 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Bistriţa-Năsăud

În primele 3 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Bistriţa – Năsăud au fost încadrate în muncă 1290 persoane, dintre care 571 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 442 au peste 45 de ani, 302 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 252 au între 25 și 35 de ani, iar 294 sunt tineri sub 25 de ani (294 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 421 provin din mediul urban, iar 869 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii gimnaziale (450), urmate de cele cu studii liceale+postliceale (377). Numărul celor cu studii profesionale este de 278, cei cu studii primare sunt în număr de 125, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 60.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Bistriţa – Năsăud, 526 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 3 luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 2283 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud, puteți accesa www.ajofmbn.ro.

2,94% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna martie 2019

La sfârșitul lunii martie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3855 șomeri (din care 1923 femei), rata șomajului fiind de 2,94 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,09 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,05 pp.

Din totalul de 3855 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1714 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1668 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2015 șomeri provin din mediul rural și 1340 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (34,37 %), urmat de cei cu studii liceale (21,60 %), primare (18,09%), profesionale (18%), universitare (5,74%), iar 2,20 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,26 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,74%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 890 persoane foarte greu ocupabile, 2131 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv