AJOFM: Primă de inserție

Absolvenții pot beneficia de primă de inserție în cuantum de 1.576,5 lei

Absolvenții înregistrați la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud și care se încadrează în muncă în termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de inserție în cuantum de 1.576,5 de lei în conformitate cu Legea nr.76/2002 art.73^1.

Potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării (indicatorul social de referinţă este de 525,5 lei). Termenul de 60 de zile de la absolvire pentru înregistrare la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud și pentru încadrare în muncă, este termen de decădere din dreptul de a beneficia prima de inserţie.

Prima de inserție se acordă în două tranșe, astfel:

• o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

• o transă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Persoanele care beneficiază de primă de inserție au dreptul la menținerea primei acordate și în situația în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și se încadrează, în termen de 30 de zile la un alt angajator, în condițiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleași condiții, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Nu beneficiază de prima de inserţie:

a) absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;

b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, cu excepţia situaţiei în care, pentru persoanele respective, aceşti angajatori au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;

c) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;

d) absolvenţii care, în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului, au fost admişi într-unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud, din Bistriţa, strada Gării, nr.2-4, etaj 2, telefon 0263-236296, e-mail: ajofm.bn@anofm.gov.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv