AJOFM: Rata șomajului

3,15% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna octombrie 2020

La sfârșitul lunii octombrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4131 șomeri (din care 2295 femei), rata șomajului fiind de 3,15 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,09 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,06 pp.

Din totalul de 4131 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2231 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1900 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2626 șomeri provin din mediul rural și 1505 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4131
< 25 ani695
între 25-29250
între 30-39710
între 40-491007
între 50-55749
peste 55 ani720

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (34,13 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (29,42 %), profesionale (18,42 %), primare (9,08 %), universitare (6,44 %) si postliceale (2,51 %). Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,56 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,44 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1176 persoane foarte greu ocupabile, 2121 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv