AJOFM: Rata șomajului

3,51% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna martie 2021

La sfârșitul lunii martie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4613 șomeri (din care 2362 femei), rata șomajului fiind de 3,51 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,48 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,03 pp.

Din totalul de 4613 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2348 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2265 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2991 șomeri provin din mediul rural și 1622 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4613
< 25 ani683
între 25-29257
între 30-39734
între 40-491174
între 50-55922
peste 55 ani843

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (30,12 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (27,74 %), profesionale (18,68 %), primare (16,11 %), universitare (5,58 %), iar 1,77 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,42 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,58 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 662 persoane foarte greu ocupabile, 2061 greu ocupabile, 1147 mediu ocupabile, iar 743 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv