AJOFM: Rata șomajului

3,32% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna aprilie 2021

La sfârșitul lunii aprilie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4356 șomeri (din care 2212 femei), rata șomajului fiind de 3,32 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,51 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,19 pp.

Din totalul de 4356 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2109 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2247 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2821 șomeri provin din mediul rural și 1535 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4356
< 25 ani605
între 25-29248
între 30-39670
între 40-491127
între 50-55891
peste 55 ani815

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (28,69 %), urmat de cei cu studii liceale (28,54 %), profesionale (18,20 %), primare (17,29 %), universitare (5,62 %), iar 1,66 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,38 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,62 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 682 persoane foarte greu ocupabile, 1844 greu ocupabile, 1101 mediu ocupabile, iar 729 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv