AJOFM: Rata șomajului

3,22% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna iunie 2021

La sfârșitul lunii iunie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4224 șomeri (din care 2120 femei), rata șomajului fiind de 3,22 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,28 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,06 pp.

Din totalul de 4224 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1792 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2432 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2800 șomeri provin din mediul rural și 1424 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4224
< 25 ani610
între 25-29230
între 30-39639
între 40-491051
între 50-55869
peste 55 ani825

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (29,60 %), urmat de cei cu studii liceale (26,98 %), primare (18,14 %), profesionale (18,14 %), universitare (5,58 %), iar 1,56 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,42 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,58 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 704 persoane foarte greu ocupabile, 1695 greu ocupabile, 1067 mediu ocupabile, iar 758 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud