AJOFM: Rata șomajului

2,54% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud în luna mai 2019

La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud erau înregistrați 3339 șomeri (din care 1665 femei), rata șomajului fiind de 2,54 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,63 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,09 pp.

Din totalul de 3339 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa-Năsăud, 1401 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1938 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2198 șomeri provin din mediul rural și 1141 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3339
< 25 ani 330
între 25-29 177
între 30-39 611
între 40-49 898
între 50-55 705
peste 55 ani 618

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud (33,21 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (27,88 %), profesionale (16,62%), primare (14,88%), universitare (5,63%), iar 1,86 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,37 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,63%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 374 persoane foarte greu ocupabile, 2078 greu ocupabile, 517 mediu ocupabile, iar 370 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud 

Otilia Râpan

Director Executiv