AJOFM: Rata șomajului

3,10% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna august 2021

La sfârșitul lunii august 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4075 șomeri (din care 2110 femei), rata șomajului fiind de 3,10 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,18 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,08 pp.

Din totalul de 4075 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1611 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2464 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2745 șomeri provin din mediul rural și 1330 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4075
< 25 ani790
între 25-29204
între 30-39555
între 40-49946
între 50-55841
peste 55 ani739

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (30,95 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (27,48 %), profesionale (17,23 %), primare (16,61 %), universitare (6,33 %), iar 1,40 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,67 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,33 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 618 persoane foarte greu ocupabile, 1571 greu ocupabile, 1076 mediu ocupabile, iar 810 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv