AJOFM: Rata șomajului

3,08% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna septembrie 2021

La sfârșitul lunii septembrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4044 șomeri (din care 2110 femei), rata șomajului fiind de 3,08 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,10 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,02 pp.

Din totalul de 4044 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1522 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2522 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2730 șomeri provin din mediul rural și 1314 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4044
< 25 ani824
între 25-29181
între 30-39527
între 40-49934
între 50-55827
peste 55 ani751

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (29,53 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (26,66 %), primare (18,22 %), profesionale (17,73 %), universitare (6,40 %), iar 1,46 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,60 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,40 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 690 persoane foarte greu ocupabile, 1549 greu ocupabile, 1007 mediu ocupabile, iar 798 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud