AJOFM: Rata șomajului

3,07% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna octombrie 2021

La sfârșitul lunii octombrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4027 șomeri (din care 2096 femei), rata șomajului fiind de 3,07 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,08 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,01 pp.

Din totalul de 4027 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1541 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2486 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2692 șomeri provin din mediul rural și 1335 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4027
< 25 ani757
între 25-29228
între 30-39509
între 40-49949
între 50-55826
peste 55 ani758

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (28,26 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (27,71 %), primare (18,57 %), profesionale (17,29 %), universitare (6,80 %), iar 1,37 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,20 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,80 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 687 persoane foarte greu ocupabile, 1513 greu ocupabile, 1042 mediu ocupabile, iar 785 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv