AJOFM: Rata șomajului

3,08% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna februarie 2022

La sfârșitul lunii februarie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4040 șomeri (din care 1909 femei), rata șomajului fiind de 3,08 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,12 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,04 pp.

Din totalul de 4040 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1715 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2325 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2802 șomeri provin din mediul rural și 1238 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4040
< 25 ani572
între 25-29223
între 30-39559
între 40-49973
între 50-55889
peste 55 ani824

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (30,70 %), urmat de cei cu studii liceale (24,16 %), primare (20,65 %), profesionale (17,90 %), universitare (5,33 %), iar 1,26 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,67 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,33 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 773 persoane foarte greu ocupabile, 1423 greu ocupabile, 1128 mediu ocupabile, iar 716 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan Director Executiv