AJOFM: Rata șomajului

3,06% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna iunie 2022

La sfârșitul lunii iunie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4016 șomeri (din care 1983 femei), rata șomajului fiind de 3,06 %.

Comparativ cu luna precedentă, rata șomajului a ramas la aceeasi valoare de 3,06 %.

Din totalul de 4016 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1454 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2562 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2780 șomeri provin din mediul rural și 1236 sunt din mediul urban.

 Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4016
< 25 ani533
între 25-29259
între 30-39541
între 40-49934
între 50-55892
peste 55 ani857

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (32,55 %), urmat de cei cu studii liceale (24,37 %), primare (19,08 %), profesionale (17,80 %), universitare (5,10 %), iar 1,10 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,90 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,10 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 727 persoane foarte greu ocupabile, 1418 greu ocupabile, 1193 mediu ocupabile, iar 678 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv