AJOFM: Rata șomajului

2,49% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud în luna iunie 2019

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud erau înregistrați 3273 șomeri (din care 1665 femei), rata șomajului fiind de 2,54 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,54 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,05 pp.

Din totalul de 3273 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa-Năsăud, 1411 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1862 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență,  2155 șomeri provin din mediul rural și 1118 sunt din mediul urban.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3273
< 25 ani 320
între 25-29 183
între 30-39 610
între 40-49 878
între 50-55 667
peste 55 ani 615

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud (34 %), urmat de cei cu studii liceale (26 %), primare (18%), profesionale (14%), universitare (6%), iar 2 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 308 persoane foarte greu ocupabile, 2131 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa-Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud 

Otilia Râpan

Director Executiv