AJOFM: Rata șomajului

2,58% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna decembrie 2019

La sfârșitul lunii decembrie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3329 șomeri (din care 1700 femei), rata șomajului fiind de 2,58 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,50 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,08 pp.

Din totalul de 3329 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1563 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1766 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2286 șomeri provin din mediul rural și 1043 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3329
< 25 ani 541
între 25-29 180
între 30-39 614
între 40-49 756
între 50-55 615
peste 55 ani 623

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (30,5 %), urmat de cei cu studii liceale (29,8 %), profesionale (17,5 %), primare (14,6 %), universitare (5,6 %), iar 2,0 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,4 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,6 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 364 persoane foarte greu ocupabile, 2131 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv