AJOFM: Rata șomajului

2,52% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna iunie 2020

La sfârșitul lunii iunie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 3307 șomeri (din care 1765 femei), rata șomajului fiind de 2,52 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,30 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,22 pp.

Din totalul de 3307 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 1829 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1478 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2042 șomeri provin din mediul rural și 1265 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total3307
< 25 ani311
între 25-29177
între 30-39662
între 40-49858
între 50-55674
peste 55 ani625

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (31,35 %), urmat de cei cu studii liceale (23,92 %), profesionale (18,86 %), universitare (14,14 %), primare (10,04 %), iar 1,69 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 85,86 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 14,14 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 352 persoane foarte greu ocupabile, 2121 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud