AJOFM: Rata șomajului

3,09% –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud în luna septembrie 2020

La sfârșitul lunii septembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4062 șomeri (din care 2280 femei), rata șomajului fiind de 3,09 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,10 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,01 pp.

Din totalul de 4062 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2200 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1862 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2578 șomeri provin din mediul rural și 1484 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstăStoc la finele lunii
Total4062
< 25 ani677
între 25-29239
între 30-39686
între 40-491005
între 50-55747
peste 55 ani708

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa – Năsăud (28,39 %), urmat de cei cu studii liceale (25,53 %), profesionale (19,76 %), postliceale (9,99 %), primare (9,75 %), si universitare (6,58 %). Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,43 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,58 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1107 persoane foarte greu ocupabile, 2121 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv