AJOFM: Rata șomajului

3,09% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud în luna februarie 2019

La sfârșitul lunii februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud erau înregistrați 4060 șomeri (din care 2040 femei), rata șomajului fiind de 3,09%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,04%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,05 pp.

Din totalul de 4060 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa-Năsăud, 1876 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2184 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2692 șomeri provin din mediul rural și 1368 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4060
< 25 ani 494
între 25-29 222
între 30-39 760
între 40-49 1082
între 50-55 797
peste 55 ani 705

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud (33%), urmat de cei cu studii liceale (25%), profesionale (20%), primare (15%), universitare (5%), iar 2% au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 95% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1085 persoane foarte greu ocupabile, 2141 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 312 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud  sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Bistriţa – Năsăud la adresa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud