AJOFM: Șomaj tehnic

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ȘOMAJUL TEHNIC

A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud aduce la cunoștința angajatorilor, că pot obține informații cu privire la măsurile adoptate în domeniul de activitate propriu – drepturi bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, ȘOMAJ TEHNIC – luate în contextul stării de urgență, ca urmare a întrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr.30/2020, prin următoarele mijloace de comunciare la distanță:

– Telefon Fix: 0263 236296 (secretariat AJOFM BN și nr. de fax), int. 228;

– Telefon Fix (numere directe dedicate acestei situaţii): 0263 236295 şi 0263 236298;

– Poștă electronică: bistrita-nasaud@anofm.gov.ro;

De asemenea, angajatorii sau angajații care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la acordarea șomajului tehnic, pot apela Call center: 021/4444-000, număr cu tarif normal introdus de ANOFM.

Cererile și documentele doveditoare pentru stabilirea și plata, în condițiile legii, a drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, pe perioada stării de urgență, pot fi depuse la A.J.O.F.M.  Bistriţa – Năsăud  în format letric sau prin poșta electronică, cu respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor.

Informații cu privire la șomajul tehnic:

Pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, (șomajul tehnic) ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 4.072 lei.

De șomaj tehnic beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin;
Pentru angajatorii menționați la lit. a), plata indemnizației se va realiza în baza următoarelor docuente, depuse prin poșta electronică:
1. cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
2. certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
Pentru angajatorii menționați la lit. b), plata indemnizației se va realiza în baza următoarelor documente, depuse prin poșta electronică:
1. cerere semnată și datată de reprezentantul legal, întocmită conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;
2. declarație pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații (Modelul declarației pe propria răspundere prevăzut la art. XI alin. (3) se stabilește prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului fondurilor europene);
3. lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul indemnizației de șomaj tehnic, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de plată și declarare a obligațiilor este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Pentru indemnizația de șomaj tehnic nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele prevăzute la art. XII alin. se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de șomaj tehnic se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor de către angajator.

Otilia Râpan

Director Executiv