AJOFM: Șomajul tehnic

Prin Ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 1600/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1073/13.11.2020, care modifică anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG nr. 30/2020, guvernul a făcut ultimele actualizări privind acordarea şomajului tehnic.

Astfel, documentele modificate sunt:

–         Cererea pentru acordarea sprijinului financiar conform OUG nr. 30/2020 modificată prin OUG nr. 32/2020;
–         Declarație pe propria răspundere cu obiectul de activitate supus restricției;
–         Lista persoanelor salariate ce beneficiază de indemnizație pentru șomaj tehnic decontat din bugetul fondului de șomaj;
–         Tabelul cu activităţile restricţionate în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulerioare.

În perioada următoare se pregăteşte intrarea municipiului Bistriţa în carantină, şi urmare a acestui fapt, pot să apară şi alte activităţi restricţionate ale operatorilor economici, de aceea, acestea se vor completa în TABEL la punctul *3) pe baza actelor normative emise de administraţia publică centrală şi/sau a hotărârilor comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă. De asemenea, se completează perioada pe care a fost instituită restricţia, conform actelor normative emise de administraţia publică centrală şi/sau hotărârilor comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Formularele necesare solicitării șomajului tehnic se pot descărca și transmite prin intermediul platformei aici.gov.ro. la A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Notă: Pentru o bună funcționalitate a formularelor PDF vă rugăm să nu utilizați browserul pentru deschidere ci să folosiți aplicații dedicate (ex: Adobe Reader).

Otilia Râpan

Director Executiv