Angajări prin AJOFM

2886 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Bistriţa-Năsăud 

În primele 6 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Bistriţa-Năsăud au fost încadrate în muncă 2886  persoane, dintre care 1319 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1144 au peste 45 de ani, 609 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 542 au între 25 și 35 de ani, iar 591 sunt tineri sub 25 de ani (591 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1026 provin din mediul urban, iar 1860 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii gimnaziale (985), urmate de cele cu studii liceale+postliceale (905). Numărul celor cu studii profesionale este de 606, cei cu studii primare sunt în număr de 264, iar cei cu studii superioare sunt în număr de 126.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Bistriţa-Năsăud, 1595 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 6 luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 4206 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud, puteți accesa www.ajofmbn.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa-Năsăud

Otilia Râpan

Director Executiv