”Antreprenor în Ținutul Haiducilor”

Dezvoltarea antreprenoriatului în mediul rural, sprijinită de CCIBN printr-un nou proiect

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud începe pregătirea implementării proiectului „Antreprenor în Ținutul Haiduicilor”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a capacității fermierilor de a înființa structuri asociative care să le crească nivelul de competitivitate pe piața națională și europeană.

Cunoscută sub numele de „Ținutul Haiducilor”, zona polului urban Beclean alături de 17 comune din zona vestică a județului Bistrița-Năsăud și 1 comună din județul Cluj are un potențial deosebit de dezvoltare a inițiativelor antreprenoriale în mediul rural, însă și provocări pe măsură, precum pregătirea precară a populației în domeniul managementului afacerilor.

Urmărind sprijinirea antreprenoriatului și încurajarea creării structurilor asociative în mediul rural din „Ținutul Haiducilor”, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud a depus proiectul „Antreprenor în Ținutul Haiducilor”, în cadrul unui apel lansat de Grupul de Acțiune Locală „Ținutul Haiducilor”.

Prin acest proiect, cu o finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și Guvernului României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în valoare totală de 182.179,90 lei, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud  își propune ca prin furnizarea de programe de formare, îndrumare profesională și organizarea de ateliere de lucru să contribuie la rezolvarea unor piedici care stau în calea succesului inițiativelor antreprenoriale din localitățile cu specific rural.

Astfel, vor fi organizate cursuri de competențe antreprenoriale și formare în domeniul dezvoltării parteneriatelor și formelor asociative din mediul rural pentru minimum 200 de antreprenori și viitori antreprenori, în domenii precum: producție și procesare lapte, agroturism, marketingul mierii, meșteșuguri și tradiții, creșterea animalelor și procesarea cărnii, plante medicinale și fructe de pădure.

Prin aceste activități, proiectul va urmări, pe lângă  îmbunătățirea competențelor antreprenoriale, și creșterea nivelului de pregătire pentru abordarea proactivă a parteneriatelor, răspunzând unor nevoi locale importante, cum sunt: numărul redus al structurilor asociative și capacitatea redusă a acestora de a negocia cu furnizorii și distribuitorii; experiența redusă în derularea de proiecte comune, fapt ce blochează de multe ori inițiativele de cooperare și asociere; gradul redus de familiarizare a locuitorilor din mediul rural cu privire la procesul de înființare a unei structuri asociative și modul de funcționare al acesteia.

Cu o durată de 12 luni, proiectul va continua cu realizarea materialelor de formare pentru cursurile destinate locuitorilor din mediul rural, în conformitate cu nevoile identificate în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de GAL „Ținutul Haiducilor”.