APM: Arii naturale protejate

„9 Arii naturale protejate au primit finanțare europeană printr-un proiect derulat de de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița – Năsăud în parteneriat cu Agenţia Națională pentru Arii Naturale Protejate

În data de 16.12.2019 Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița – Năsăud a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu – Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură“, proiect finanțat prinProgramul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa prioritară 4 – Protecţia Mediului, prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric.

Partenerul APM BN în cadrul acestui proiect este Agenţia Națională pentru Arii Naturale Protejate, care are calitatea de administrator al ariilor protejate  menționate în titlul proiectului.

Perioada de implementare a acestui proiect este de 36 de luni,  iar valoarea totală a proiectului este de 7867705,46 lei din care fonduri FEDR 85% și 15% cofinațare MMAP.

Pentru elaborareaplanurilor de management, proiectul va cuprinde o serie de activități, cum sunt: elaborarea studiilor care vor sta la baza planurilor de management pentru ariile naturale protejate vizate de proiect, acțiuni de consultare, conștientizare și informare adresate publicului și factorilor de interes din unitațile teritorial administrative pe suprafața cărora se suprapun ariile naturale protejate, activități de întărire a capacității administrative a custodelui acestor arii naturale protejate .