APM: Autorizații de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistrița-Năsăud anunţă operatorii economici că, începând cu data de 9 martie 2022, data încetării stării de alertă instituită pe teritoriul României, autorizaţiile de mediu şi autorizaţiile integrate de mediu care au expirat pe perioada stării de alertă sunt valabile încă 90 de zile de la încetarea acestei stări, respectiv 7 iunie 2022. 

Prin urmare, se vor aplica prevederile Art. 4, alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează că “Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Astfel, în cazul în care vă regăsiţi în situaţia de mai sus aveţi obligaţia să depuneţi la sediul APM Bistrița-Năsăud o documentaţie de solicitare autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu.

Totodată, reamintim operatorilor economici din judeţul Bistrița-Năsăud care deţin autorizație de mediu/ autorizație integrată de mediu că, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Informații referitoare la procedura de emitere a autorizației de mediu/ autorizației integrate de mediu, procedura de aplicare a vizei anuale şi formularele necesare se pot găsi accesând site-ul agenției http://apmbn.anpm.ro/, domeniul Reglementări.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sever IOAN ROMAN