APM: Calitatea aerului în BN

Calitatea aerului în judeţul Bistriţa-Năsăud în anul 2018

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud deţine o staţie automată de fond urban pentru monitorizarea calităţii aerului respectiv Staţia BN1, care face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) aflată în administrarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Această staţie este amplasată în incinta APM BN, în zona de sud a municipiului Bistriţa limitrof parcului municipal – zonă rezidenţială. Poluanţii monitorizaţi de staţie sunt: dioxidul de sulf, oxizii de azot, monoxidul de carbon, benzenul, pulberile în suspensie şi ozonul.

În conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului, care transpune Directiva  2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului pun la dispoziţia publicului anual, până în data de 30 martie, raportul privind calitatea aerului înconjurător pentru anul anterior, raport ce cuprinde informaţii privind toţi poluanţii care intră sub incidenţa acestei legi.

Acest raport a fost întocmit de APM BN în cursul lunii martie 2019 pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, face referire la calitatea aerului din municipiul Bistriţa şi este pus la dispozitia publicului pe site-ul APM BN http://www.anpm.ro/web/apm-bistrita/raportare-anuala.

Conform concluziilor acestui raport, calitatea aerului înconjurător din municipiul Bistriţa pentru poluanţii măsurați, se află sub valorile limită pentru protecţia sănătăţii umane stabilite prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu exceptia  unui număr de 13 depășiri ale valorii limită zilnice la pulberile în suspensie- PM10 gravimetric, depășiri care au avut drept cauză, în principal condițiile meteo nefavorabile şi creşterea consumului de combustibil în perioadele reci.

Analiza indicelui de calitate a aerului la Stația BN1 în anul 2018 ne arată o încadrare a calităţi aerului pentru cea mai mare parte a anului, în categoria foarte bun.

Raportul privind calitatea aerului pentru anul 2018 este elaborat pe baza datelor de calitate a aerului validate de către operatorul local APM BN (aceste date au un caracter preliminar), şi urmează să fie certificate de către Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Radioactivitatea mediului înconjurător în judeţul Bistriţa- Năsăud în anul 2018

APM BN deţine şi o staţie automată de  monitorizare a debitului dozei gama absorbite în aer, staţie ce face parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) aflată în administrarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Staţia automată este amplasată tot în incinta APM BN şi măsoară doza de radiaţie gama absorbită în aer cu ajutorul celor două contoare Geiger Muller, precum şi parametrii meteorologici, respectiv: temperatura, umiditatea, direcţia şi viteza vântului, presiunea atmosferică, cantitatea de precipitaţii.

În urma realizarii monitorizarii de catre APM BN a debitului dozei gama absorbite în aer in cursul anului 2018, s-au înregistrat un număr de 17276 determinări orare la cei doi contori ai staţiei. Valoarea medie anuală a debitului dozei gama absorbite în aer a fost de 0,122605 μSv/h pentru un contor, respectiv 0,108816 μSv/h pentru cel de al doilea contor. Valoarea maxima orară a debitului dozei gama pentru cele două contoare în cursul anului 2018 a fost de 0,169 μSv/h, respectiv 0,149 μSv/h.

Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1978/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a RNSRM stabileşte limite pentru debitul dozei gama din aer astfel: limita de atenţionare – 0,250μ Sv/h; limita de avertizare – 1μ Sv/h şi limita de alarmare – 10 μ Sv/h.

Concluziile măsurătorilor efectuate de APM BN în cadrul programului de supraveghere permanentă a radioactivităţii aerului, indică faptul că în judeţul Bistriţa- Năsăud nu au avut loc modificări ale fondului radioactiv natural, valorile debitului dozei de radiatii gama, atât cele orare, cât şi cele medii lunare şi anuale situându-se sub limita de avertizare, atât în anul 2018 cât și în anii anteriori.

Director Executiv

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN