APM: Combatere ambrozie

Ambrosia artemisiifolia – IARBA PÂRLOAGELOR – plantă anuală care se înmulteşte prin seminţe, din familia Asteracea (cu peste 30 de specii anuale sau perene cunoscute). Caracterul nociv al acestei plante asupra populaţiei este cauzat de afecţiunile alergenice pe care le provoacă polenul emis de această specie în perioada de înflorire, respectiv din luna iunie până în luna octombrie. În perioadele secetoase cu temperaturi ridicate planta emite o cantitate de două ori mai mare de polen. Polenul purtat de vânt poate parcurge distanţe de până la 200 de km.

 Caracterul nociv pentru agricultură al acesteia este dat de numărul mare de seminţe pe care îl produce (3 000/plantă) şi puterea de germinare care se păstrează pe perioade foarte lungi de timp, de până la 40 de ani, fiind greu de combătut în culturile de floarea soarelui şi soia.

Planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile august – septembrie, şi se întinde până sfârșitul lui octombrie.

Ambrozia poate fi combătută/distrusă prin cosirea manuală sau prin cositul mecanic (folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba), cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii;

Răspândirea aceste specii poate fi oprită prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor/solelor agricole sau  prin aplicare de erbicide, când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari, începând de primăvara devreme când buruiana are 10 – 15 cm.

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului.

În conformitate cu prevederile art.1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate focare de infestare.

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia revine autorităților administrației publice locale (primăriilor comunale, orășenești și municipale).

În situația în care proprietarii/deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu respectă prevederile legale vor fi aplicate următoarele sancțiuni: persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice cu amenzi de la 5.000 lei la 20.000 lei, conform art. 3, alin. (2) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.     

Menționăm că în perioada 09-31.05.2022, SNCFR Iași, va efectua o acțiune de erbicidare vegetație de-a lungul căilor ferate  de pe raza județului Bistrița-Năsăud.

Director executiv Sever Ioan ROMAN