APM: Evaluare efective

Acţiunea de evaluare de primăvară la speciile strict protejate

pentru anul 2021, a fost finalizată!

Acţiunea de evaluare de primăvară a efectivelor speciilor urs brun și lup, pentru anul 2021, a fost finalizată. Evaluarea efectivelor de urs brun și lup a fost realizată de 23 din cei 24 gestionari ai fondurilor cinegetice pe 39 din cele 40 de fonduri cinegetice  de pe raza judeţului.

Evaluarea a fost întocmită pe fonduri cinegetice şi gestionari și ulterior centraliză la nivel de judeţ. Situaţiile centralizate la nivel de judeţ de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud au fost transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care va transmite datele centralizate pe judeţe către Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

În urma centralizării datelor din teren pentru evaluarea de primăvară, la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud, a fost evaluat un număr de 797 exemplare din specia urs și 258 exemplare din specia lup. Comparativ cu anii precedenţi situaţia se prezintă astfel:

̽ în anul 2019 nu a fost realizată centralizarea evaluării de primăvară la specia lup.

Odată cu încheierea evaluării de primăvară la speciile urs brun și lup, și a centralizării datelor din teren, gestionarii au făcut propuneri privind plafonul maxim de prevenție și intervenţie pentru perioada 2021 – 2022, pe fondurile cinegetice din județul Bistrița – Năsăud.

În județul Bistrița-Năsăud în baza Ordinul ministrului mediului nr. 724/2019 pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, în perioada iulie 2019 – mai 2021,au fost aprobate spre recoltare un număr de 7 exemplare din specia urs și 7 exemplare din specia lup, din care au fost recoltate 7 exemplare din specia urs și 5 din specia lup.

Director executiv

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN