APM: Evaluarea efectivelor de urs brun, râs și pisică sălbatică

Evaluarea anuală a efectivelor de urs brun, râs și pisică sălbatică în judeţul Bistriţa-Năsăud

În perioada aprilie – mai 2019 se desfăşoară evaluarea de primăvară a populaţiilor de urs brun, râs și pisică sălbatică pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud.

Având în vedere atribuţiile ce revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului și silvicultură în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud demarează  acţiunea de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, râs şi pisică sălbatică, conform metodologiei de evaluare stabilită de către Ministerul Mediului.

Astfel, gestionarii fondurilor cinegetice au realizat şi transmis Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud  programarea acţiunilor de evaluare a efectivelor de urs brun, râs şi pisică sălbatică pentru primăvara anului 2019. Programarea a fost transmisă spre validare Direcției  Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului.

Pe baza acestei programări, gestionarii fondurilor cinegetice separat sau împreună cu reprezentanţi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, reprezentanții Universității Transilvania Brașov – Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Comisariatele teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu vor participa la acţiunea de evaluare în teren.  La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri (cu implicare directă în domeniul biodiversității) cu anunțarea prealabilă  a organizatorilor acțiunilor de evaluare. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste parcuri nationale,  evaluarea se va face separat pentru aceste suprafeţe, iar la evaluare pot participa şi administratorii acestor arii naturale protejate.

Programarea acțiunilor de evaluare poate fi consultată pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud la următoarea adresă:  http://www.anpm.ro/web/apm-bistrita/evaluari-carnivore.

Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va centraliza la nivel de judeţ, pe gestionari. Situaţiile analizate şi centralizate la nivel de judeţ de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Monitorizarea permanentă pentru populația de urs brun se realizează ținând cont de recomandările Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun în România, realizat în proiectul LIFE FOR BEAR – LIFE 13NAT/RO/001154 și aprobat de Ministerul Mediului prin Ordinul 625/2018.

Monitorizarea permanentă a populației de urs brun în România se bazează pe estimarea anuală a numărului de urși la nivel județean și național, realizată cu date de prezență ale speciilor colectate de pe fondurile cinegetice și ariile naturale protejate prin următoarele perioade:

în perioda de primăvară (aprilie-mai)

în perioada de vară-toamnă (iulie-septembrie) – pentru zonele unde sunt diferențe semnificative  între efectivele de primăvară și evectivele de vară-toamnă.

Odată cu centralizarea datelor se vor face şi propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile urs brun, râs şi pisică sălbatică, pe fonduri cinegetice şi gestionari, pentru sezonul de vânătoare 2019/2020. Propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază nivelul pagubelor și conflictelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei.

Pentru specia lup instrucțiunile de evaluare vor fi puse la dispoziție în perioada imediat următoare, în conformitate cu planul național de acțiune pentru specia lup.

Toţi cei interesaţi pot afla date suplimentare despre această acţiune la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistrița, str. Parcului, nr. 20, telefon 0263 224064, Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.

Director executiv

biolog-chimist Sever Ioan Roman