APM: Plan de Acțiune

Planul Local de Acţiune pentru Mediu – Județul Bistrița Năsăud, versiunea 3 (2016) a fost elaborat  în semestrul II 2014 – semestrul II 2015 într-un larg parteneriat între autorităţile administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate ale unor ministere, agenţi economici şi societatea civilă.

Documentul final al Planului Local de Acţiune pentru Mediu a fost analizat şi aprobat în cadrul întâlnirii comune a Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru în data de 08.12.2015.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în şedinţa din  data de 31 martie 2016, a aprobat prin Hotărârea nr. 42/31.03.2016 „ Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului-Judeţul Bistriţa-Năsăud” revizuit.

Ca urmare a modificărilor apărute în starea mediului, în situaţia socio-economică, în legislaţia pentru protecţia mediului și ținând cont de rezultatele monitorizării semestriale a PLAM pentru județul Bistrița Năsăud precum și de   recomandările Capitolului 4 din „Ghidul Practic al Planificării de Mediu”, în care se specifică faptul că intervalul prognozat pentru revizuirea PLAM este de 3 ani, APM Bistrița-Năsăud  a demarat revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu în perioada semestrul II 2021-semestrul II al anului 2022.

În acest sens Instituția Prefectului Județul Bistrița Năsăud a emis ordinul de instituționalizare al procesului de revizuire, stabilind astfel structura organizatorica a procesului de planificare prin Ordinul de Prefect nr. 202/01.09.2021. http://www.anpm.ro/web/apm-bistrita/stadiul-planului-de-actiune-pentru-mediu-la-nivel-judetean.

Director executiv

Sever Ioan ROMAN