APM: Proiect educațional

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud lansează în data de 5 martie 2020 proiectul educaţional Reciclează azi, pentru sănătatea ta de mâine!, care va fi  realizat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec- reprezentată prin Serviciul Local de Colectare- Î.I. Mina Nedelea.

Proiectul se va desfăşura pe raza județului Bistrița Năsăud, în unitățile școlare care au fost premiate în edițiile anterioare ale proiectului și va avea ca scop promovarea beneficiilor colectării selective a echipamentelor electrice și electronice (DEEE), a bateriilor uzate, a corpurilor de iluminat, precum şi creşterea gradului de conştientizare a publicului larg asupra obligaţiilor de mediu din acest domeniu.

Nivelurile de învățământ din care fac parte unitățile școlare care vor concura (şi care au fost premiate în edițiile anterioare) vor fi cel preșcolar, primar, gimnazial si liceal.

Ediţia  a VII-a a Proiectului se va desfăşura în perioada 5 martie 2020 – 4 iunie 2020, pe 2 secţiuni:

–  cea mai mare cantitate de deşeuri colectată (obţinută prin însumarea celor trei categorii de deşeuri colectate)

–  cea mai activă şi responsabilă unitate de învăţământ înscrisă în proiect

La finalul proiectului vor fi premiate: cantitatea cea mai mare de deşeuri colectate şi cea mai activă şi responsabilă unitate de învăţământ înscrisă în proiect, eveniment ce va avea loc în data de 4 iunie 2020.

Toţi şcolarii înscrişi în proiect vor primi Certificate de participare, iar cadrele didactice coordonatoare vor primi Diplome de participare şi de voluntar.

Regulamentul oficial al proiectului, va fi postat pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa Năsăud www.apmbn.anpm.ro secţiunea proiecte și cel al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud www.isjbn.ro.

Director Executiv

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN