APM: Sesiuni de educare

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud va desfășura în perioada 3 – 19 mai 2022, o serie de sesiuni de educare și conștientizare a elevilor și a cadrelor didactice din cadrul proiectului „Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someșul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu – Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric – Obiectiv specific – 4.1 Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. Proiectul are o valoare de 7.867.705,46 lei, din care 6.687.549,74 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 1.180.155,77 lei valoare co-finanțare eligibilă a beneficiarului. Obiectivul general al proiectului constă în menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor din siturile Natura 2000 vizate de proiect, în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea planurilor de management și informarea/conștientizare factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării acestor arii naturale protejate.

În cadrul acestor sesiuni de comunicare se va face o prezentare generală a ariilor naturale protejate și a importanței strategice pe care acestea o au pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale, prezentarea speciilor și habitatelor pentru care au fost declarate ariile naturale protejate. Specialiștii din cadrul acestui proiect vor ține prezentări de educație ecologică/ comportament adecvat într-o arie protejată și vor oferi elevilor noțiuni legate de importanța implicării societății civile în protejarea biodiversității.

Fiecare participant la aceste sesiuni va primi următoarele materialele promoționale: tricou personalizat, șapcă personalizată , pix personalizat ,orare școlare personalizate, pliant informativ despre proiect , etichetă autocolantă personalizată proiect , DVD cu filme realizate în ariile protejate vizate de proiect.( film1 – habitate forestiere  https://we.tl/t-cNpCWe884G, film 2 – habitate neforestiere  https://we.tl/t-Zc6BobLIh6, film 3 – specii  https://we.tl/t-ykjueFHOqn)

Director Executiv

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN