APM: Utlizare nămol

Utilizarea nămolului de epurare în agricultură, o metodă prietenoasă cu mediul și benefică pentru sol și culturile agricole!

În cursul lunii februarie 2021 SC Aquabis SA Bistrița a depus o solicitare la  Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud  în vederea obţinerii Permisului de aplicare a nămolului provenit de la stația de epurare Bistrița,  pe o suprafață de 33,71 ha, în extravilanul localității Tonciu, comuna Galații Bistriței, în conformitate cu prevederile Ordinului 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului și  în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură. Solicitarea are la bază un studiu pedologic și agrochimic special prin care se realizează evaluarea pretabilității solului şi condiţiile în care este permisă utilizarea acestor nămoluri pe terenurile agricole de pe teritoriul judeţului Bistrița-Năsăud.

Nămolul va putea fi transportat şi împrăştiat cu utilaje specifice doar pe terenurile agricole unde este permisă aplicarea acestuia, pe parcursul unui an de zile şi doar în perioadele care se permit astfel de practici, cu obligativitatea încorporării imediate a acestuia în sol.

Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud a emis în total un număr de 8 permise de aplicare a nămolului pentru SC Aquabis SA pentru perioada 2013 – 2021, fiind transportate peste 4966 tone nămol uscat pe suprafațe agricole din comunele Budacu de Jos, Galaţii Bistriţei, Nuşeni, Nimigea și Teaca, însumând o suprafaţă totală de 153 ha.

Aplicarea nămolurilor pe terenurile agricole prezintă avantajul de a fi mai puţin costisitoare decât alte metode utilizate şi poate fi considerată ca fiind în deplină concordaţă cu conceptul general al neutralizarii şi reciclării deşeurilor.

Director Executiv

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN