Bilanț ISU BN 2019

EVALUAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ“BISTRIŢA” AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD ÎN ANUL 2019

MISIUNEA INSTITUȚIEI

Inspectoratul are misiunea de a asigura, în zona de competență (județul Bistrița-Năsăud), în mod unitar și profesionist, apărarea vieții și sănătății populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și culturale, pe timpul producerii unor incendii, accidente, fenomene meteo periculoase sau a altor situații de urgență. 

În Plan Operațional

Obiectivele, acţiunile şi indicatorii de performanţă stabiliţi, au avut ca scop fundamental “Intervenţia operativă şi ţinerea sub control a situaţiilor de urgenţă produse din momentul ajungerii la locul evenimentului şi până la lichidarea urmărilor acestora”, obiectiv pe care îl considerăm îndeplinit, datorită asigurării pregătirii efectivelor şi a logisticii necesare.

Îndeplinirea misiunilor din anul 2019 se datorează disponibilităţii forţelor specializate ale inspectoratului, de diversificare a misiunilor specifice, dezideratului apărării vieţii, bunurilor materiale şi mediului, precum şi încrederii mari a populaţiei în solicitarea instituţiei noastre şi în alte situaţii, altele decât urgenţele generate de incendii.

În vederea desfăşurării unei activităţi eficiente a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, s-a acţionat în direcţia întăririi colaborării cu instituţiile cu funcţii de sprijin în cadrul managementului situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean, membrii acestuia fiind convocaţi în 2 şedinţe ordinare, 9 şedinţe extraordinare și 1 în sistem de videoconferință.

Pe parcursul anului 2019, în zona de competenţă a I.S.U. „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud s-au înregistrat 11712 situaţii de urgenţă (o creștere cu 2,61% faţă de 11414 situaţii de urgenţă produse în anul 2018), dintre care:

270            Incendii;

10498        Ajutor medical de urgenţă;

72              Incendii de vegetaţie şi altele;

72              Asistenţa persoanelor;

390            Alte situaţii de urgenţă;

410            Protecţia comunităţilor;

401            Deplasări fără intervenţie, alerte false, întoarse din drum şi asigurări/supravegheri.

Pe timpul intervenţiilor (cu excepţia celor S.M.U.R.D.) a fost salvată viaţa a 161 de persoane (73 adulţi şi 88 copii) şi au fost protejate bunuri în valoare de 34,23 milioane lei. Cu toate eforturile depuse de forţele profesioniste, în urma incendiilor din anul 2019 au fost înregistrate 1 deces şi 18 persoane rănite.

În urma analizei statistice a datelor privitoare la timpii totali de intervenţie, în cazul pacienţilor traumatizaţi, care reprezintă aproximativ 15,52% din totalul intervenţiilor, este de remarcat, în primul rând, că în aproximativ 92,52% situaţii de urgenţă, pacienţii au beneficiat de management care să respecte principiul ,,orei de aur’’. Timpul total de intervenţie s-a încadrat în intervalul de 30-50 minute, interval în cadrul căruia s-a lucrat eficient pe pacient, atât tehnic cât şi medical şi au fost furnizate echipelor de traumă intra-spitalicească, în timp optim, pacienţi corect pregătiţi pentru rezolvarea definitivă a leziunilor.

Pe timpul intervenţiilor echipajelor SMURD, după manevre de BLS (suport vital de bază), urmate de ALS (suport vital avansat) precoce au fost resuscitaţi 107 pacienţi în stop cardio-respirator.

Pe parcursul anului 2019, activitatea echipajelor SMURD a fost intensă, confruntându–ne permanent cu intervenții complexe, atât medicale, dar și accidente şi incidente. Considerăm că în majoritatea covârşitoare a intervenţiilor s–a răspuns prompt şi s–au aplicat cele mai bune măsuri de asistenţă medicală.

Sub conducerea I.S.U. Bistrița și în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă, de la nivel local și regional, s-au desfășurat patru exerciții cu forțe și mijloace în teren astfel:

– în data de 28 martie, în localitatea Colibița – exercițiu tactic pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generată de un accident pe căile de transport rutier – autovehicul prăbușit în zonă greu accesibilă și cu persoane dispărute în lacul Colibița;

– în data de 27 iunie – exercițiu pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă generate de producerea unei alunecări de teren, deraierea unui tren de transport marfă, incendierea parțială a încărcăturii surprinse în ,,tunelul 1 Poiana Ilvei” și a vegetației/pădurii din apropiere;

– în data de 17 septembrie – exercițiu pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de izbucnirea unui incendiu la Spitalul Orășenesc Beclean;

– în perioada 15 – 17 octombrie s-a desfăşurat exercițiul național SEISM 2019  şi a avut ca drept scop antrenarea şi testarea structurilor de decizie, de conducere şi de coordonare a acţiunilor şi activităţilor specifice managementului unei situaţii de urgenţă. Acesta a fost condus de I.G.S.U.

– în data de 28 noiembrie – exercițiu pentru gestionarea unei situații de urgență produsă la un operator economic cu implicare de substanțe chimice periculoase – SEVESO – producător de baterii din municipiul  Bistrița.

Pregătirea pentru intervenție a personalului operativ din subunitățile de intervenție ale inspectoratului

În anul 2019, au fost desfășurate 15 activități de coordonare a pregătirii personalului operativ, temele prezentate fiind diversificate (descarcerare, prim ajutor și stingerea incendiilor), precum și 12 activități de pregătire comună, în acordarea primului ajutor calificat și descarcerare, ISU-SAJ. Activitățile s-au desfășurat atât teoretic, cât şi practic.

S-au realizat diferite situații tactice cu personalul operativ din tura de serviciu și personal medical din cadrul SAJ-BN, activitatea având un impact pozitiv, atât pentru personalul cu experiența cât şi personalul nou încadrat.

Toate temele sunt prevăzute în Planul de pregătire a personalului operativ și presupun:  Cunoașterea autospecialelor, instalațiilor speciale și a accesoriilor din dotare, precum și lucrul cu acestea. Scoaterea victimelor rămase blocate în autoturisme. Scoaterea victimelor prin înlăturarea părților laterale ale autovehiculului. Scoaterea victimelor prin decopertare parțială. Scoaterea victimelor prin decopertare totală. Aplicații practice şi simulări. Simulări ale situațiilor de intervenție la pacienți traumatizați. Simulări ale situațiilor de intervenție la pacienți încarcerați.

Activităţi desfăşurate pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă

În anul 2019, componenta preventivă a fost concentrată pentru îmbunătățirea activității care presupune exercitarea rolului de autoritate de stat în domeniul securității la incendiu și au fost continuate demersurile în vederea creării unei culturi preventive în rândul comunității locale și a populației .

În anul 2019 au fost depuse 357 cereri de solicitare a avizului de securitate la incendiu și au fost emise 124 de avize de securitate la incendiu.

Au fost respinse din cauza neincluderii în documentațiile tehnice prezentate a măsurilor de apărare împotriva incendiilor 114 de cereri de avizare.

În anul 2019 au fost depuse 113 cereri de solicitare a autorizației de securitate la incendiu și au fost emise 66 de autorizații de securitate la incendiu.

Au fost respinse ca urmare a nerespectării cerințelor care au stat la baza eliberării avizului de securitate la incendiu 30 de cereri de autorizații.

Dintre categoriile de obiectivele de investiții mai semnificative autorizate, putem aminti:

 • Învățământ                                        31
 • Alimentație publică                            9
 • Îngrijire copii/bătrani                         5
 • Spații comerciale                               4
 • Construcții de producție/depozitare  9
 • Stații distribuție carburanți                2
 • Sedii administrative                           2
 • Amenajare temporară                         1
 • Turism                                                2

112 de cereri de emitere a avizului de securitate la incendiu au fost respinse pentru neîncadrarea obiectivului în categoria construcţiilor/amenajărilor care se avizează şi/sau autorizează din punct de vedere al securităţii la incendiu.

Putem observa că în anul 2019 numărul de cereri depuse pentru eliberarea avizului de securitate la incendiu au crescut cu 7 %  faţă de anul anterior.

Numărul de avize de securitate la incendiu eliberate a rămas constant faţă de anul 2018, iar al respingerilor pentru neincluderea în documentațiile tehnice prezentate a măsurilor de apărare împotriva incendiilor a crescut cu 15 % , pentru completare documente a crescut cu  67%.  

Numărul respingerilor pentru neîncadrarea obiectivului în categoria construcţiilor/amenajărilor care se avizează şi/sau autorizează din punct de vedere la securităţii la incendiu a crescut faţă de anul 2018 cu  10 %.

În ceea ce priveşte autorizaţiile de securitate la incendiu, în anul 2019 numărul de cereri depuse a scăzut cu 13 % faţă de anul anterior.

Numărul autorizaţiilor de securitate la incendiu emise a scăzut cu 11% faţă de anul anterior, iar cel al respingerilor scade cu 25 %, fiind la 27 % din totalul cererilor de autorizații depuse + 7% completările la documentații.    

Nu au fost situaţii de anulare a avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu, care să impună sistarea lucrărilor de construcţii sau/respectiv oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective.

Pe linie de protecţie civilă au fost depuse 26  cereri și au fost eliberate 5 avize. 21 de cereri au fost respinse pentru neîncadrarea obiectivului în categoria construcţiilor la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă.

În anul 2019 nu au fost depuse documentații pentru eliberarea autorizaţiei de protecţie civilă.

Au fost eliberate 19 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice.

Au fost eliberate 3 acorduri pentru comercializarea articolelor pirotehnice.

Pe linia controalelor în anul 2019 s-au executat 1200 controale de prevenire. Comparativ cu anul 2018, numărul controalelor de prevenire a crescut cu 1,8 %.

Pe timpul controalelor au fost constatate 5543 deficienţe, 1163 au fost soluţionate pe loc, fiind aplicate 3586 sancţiuni din care 3586 avertismente (3200 au fost în anul precedent) şi 296 amenzi contravenţionale în cuantum de 667706 lei (au fost aplicate 26de amenzi în plus față de anul 2018).

Ca urmare a incendiilor înregistrate în cadrul DGASPC în data de 30.10.2019, la  Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane cu Handicap Nușeni și în data de27.11.2019la Casa de Tip Familial Bistrița, s-au dispus următoarele:

 • efectuarea unui control tematic în data de 27.11.2019  (instalații de încăzire, exploatare instalații electrice, IDSAI și Iluminat de evacuare)
 • participarea la ședința organizată în data de 29.11.2019, la sediul DGASPC, cu șefii centrelor unde s-a hotărât echiparea cu detectoare autonome de alarmare la fum în spațiile de cazare, de asemenea, s-a efectuat o informare preventivă privind modul de evacuare a personalului în caz de incendiu și modul de intervenție.
 • A fost transmisă o adresa către DGASPC privind utilitatea dotării cu detectoare de alarmare la fum a tuturor spațiilor de cazare și cu felicitări aduse personalului care a intervenit la evacuarea în cazul celor 2 incendii;
 • La momentul actual în toate spațiile destinate cazării persoanelor din cadrul DGASPC au fost montate detectoare autonome de fum și alarmare în caz de incendiu.

În anul 2019 au fost executate 1040 activităţi de informare preventivă (exerciții instruiri),  din care: 

 • Exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie:
 • 22 la localități;
 • 218 la unităţi de învăţământ;
 • 17 la S.V.S.U.;
 • 1 la S.P.S.U.;
 • 579 la operatori economici și instituții publice.
 • Instruiri /informări preventive:
 • Ziua Porților deschise – 3 activități (1450 persoane);
 • Puncte de informare preventive – 24 activități (aproximativ 4009 persoane);
 • Lecții deschise la unități de învățământ – 16 activități (aproximativ 2287 persoane);
 • Instruiri  860 (579 la operatori economici cu participarea a 4174 persoane și 227 la instituții cu participarea la 5384 persoane)
 • Materiale întocmite/distribuite:
 • Pliante/flyere – (33060);
 • Afișe – 1641;
 • Broșuri 450;
 • Articole presă 45;

–     Au fost organizate acțiuni de informare preventivă pe tot parcursul controalelor și în mod special cu ocazia zilei de marți 13 Ziua informării Preventive

 • Pe parcursul anului 2019 s-au derulat în continuare campaniile naţionale:

Campaniile de informare şi educare preventivă ,,F.O.C.- Flăcările Omoară Copii”, ,,RISC- Renunţă! Improvizaţiile sunt catastrofale”, ,,RISC- Siguranţa nu este un joc de noroc”,  derulate în baza parteneriatului încheiat între IGSU şi E-ON România, având ca scop conştientizarea cetăţenilor asupra riscurilor la care se expun dacă nu cunosc şi nu respectă regulile de siguranţă privind utilizarea surselor de energie, precum şi creşterea nivelului de siguranţă a copiilor.

Campania Naţională de informare şi pregătire a populaţiei ,,Nu tremur la cutremur” având ca obiectiv de bază informarea, conştientizarea şi pregătirea populaţiei pentru a reacţiona corect în situaţia producerii unui cutremur major.

Prin intermediul şefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, unităţilor de învăţământ și populației le-au fost distribuite materiale de informare preventivă scrise (broşuri, pliante, fluturaş, afişe, flyere) şi video, având tematică diferită (cutremur, incendii, inundaţii, alunecări de teren şi muniţie neexplodată).

Campaniile au fost popularizate prin intermediul mass-media locale și prin afişare pe panoul ATOP-ului din Bistriţa, Piața Petru Rareș.

În activităţile de pregătire a populaţiei (exerciţii de alarmare, informare preventivă a populaţiei, materiale informative, etc.) desfăşurate în localităţi, au fost angrenate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi voluntarii din cadrul serviciilor voluntare, acţiunea fiind instructiv – educativă atât pentru autorităţile publice locale, membrii SVSU, dar mai ales pentru cetăţenii din localităţi.

O prioritate a activităţii Inspecţiei de Prevenire a fost menţinerea operativităţii Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă constituite la localităţi.

Activitățile de pregătire s-au desfășurat în baza  ,,Planului de Pregătire în domeniul situațiilor de urgență” pentru anul 2019, aprobat prin ordin al prefectului, care vizează mai multe categorii de personal cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență. Prin activitatea de pregătire desfășurată pe mai multe paliere s-a urmărit realizarea unor obiective specifice, ierarhizate pe mai multe trepte, diferențiate în funcție de tipul activității (concursuri, cursuri, semănării, convocări, instruiri, exerciții, etc.), de tematica abordată, precum și de categoriile de personal.

Coordonarea cercurilor de elevi și a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență:

În data de 10.05.2019 s-a desfășurat etapa județeană concursul cu tematică de protecție civilă  „Cu viaţa mea apăr viaţa”,  ,,Sala de Sport a Liceului Agricol” Bistrița.

Echipajele care au câștigat locul I la etapa județeană, s-au calificat la etapa          interjudețeană.

 • În data de 17.05.2018  s-a desfășurat  etapa județeană a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor”, pe terenul de sport al Colegiului Naţional  “Liviu Rebreanu” Bistrița.
 • În data de 09.06.2019 pe Stadionul ”Jean Pădureanu” Bistrița s-a desfășurat etapa județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor private şi voluntare pentru situații de urgență.

În perioada 10-12.07.2019 s-a desfășurat etapa  interjudețeană a concursurilor SPSU în localitatea Tȋrgul Secuiesc, județul Covasna, unde au participat SVSU Lunca Ilvei și SPSU S.C. Silvania Internațional Prod SRL, ocupantele locului I la etapa județeană.

Programul de voluntariat „salvator din pasiune”

Obiective generale

 1. Implicarea activă a voluntarilor în viața comunității;
 2.  Participarea efectivă la acțiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situațiilor de urgență (incendii, inundații, dezastre naturale, epidemii, etc.)
 3. Însușirea și punerea în aplicare a noțiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat;
 4. Implicarea în acțiunile de ajutor umanitar;
 5. Implicarea în acțiunile de promovare în rândul cetățenilor a campaniilor naționale de prevenire în domeniul situațiilor de urgență derulate la nivelul IGSU.

   În anul 2019, 60 voluntarii activi, care provin din cele 6 serii organizate și desfășurate în cadrul inspectoratului, pe lângă activitățile de intervenție la care au participat împreună cu personalul operativ, pe ture de serviciu, au fost implicați și în activități conexe desfășurate de ISU Bistrița cum ar fi: Informări preventive; Instruiri la diverse unități de învățământ pe linia acordării primului ajutor de bază; Activități de asigurare a măsurilor de prevenire, la diferite competiții sportive; Acțiuni caritabile; Activități de pregătire de specialitate a personalului operativ (Descarcerare și prim ajutor calificat).

Un număr de 12 voluntari au absolvit cursul de prim-ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare, desfășurat la diferite Centre de formare din țară

Voluntarii au activat în cadrul echipajelor inspectoratului în decursul anului 2019 de 337 ori.

Administrarea patrimoniului imobiliar

În anul 2019 a fost realizată investiția privind mansardarea și reabilitarea termică la sediul administrativ ISU Bistrița, fiind efectuate cheltuieli în valoare de 1.663.807,56 lei urmând ca recepția la terminarea lucrărilor realizată în luna ianuarie 2020.

De la Consiliul Județean au fost cheltuite în anul 2019 fonduri în valoare totală de 1.894.891,21 lei din care 1.044.324,38 pe titlul II bunuri si servicii și 850.566,83 pe investiții folosite astfel:

Comparativ cu anul 2018, fondurile alocate unității noastre de la Consiliul Județean în anul 2019 au crescut cu 374% față de anul 2018. De la Consiliul Județean si s-au achiziționat următoarele bunuri materiale:

 • Obiecte de inventar
 • Echipament de intervenție – rucsaci spate și cizme pescărești;
 • Cuptoare cu microunde;
 • Echipamente it – ups-uri, rack-uri, dvr-uri;
 • Lanterne intervenție;
 • Sistem de sonorizare ;
 • Mașini de filetat si găurit;
 • Fierăstrau electric;
 • Flex;
 • Ciocan rotopercutor;
 • Nebulizator;
 • Amplificatoare;
 • Alcooltestăre;
 • Echipament de salvare și urgență – răngi de intervenție, scut de protecție, targa spinală;
 • Echipamente IT : 4 calculatoare, 4 laptopuri, 8 monitoare, 2 imprimante.
 • Mijloace fixe
 • Autospecială pentru intervenții pirotehnice (ISUZI D-MAX ) ;
 • Autoturism pentru intervenții ( Dacia Logan, Dacia Logan MCV)
 • Echipament de salvare pentru scafandrii;
 • Echipament Video All;
 • Pompă drenaj și evacuare apă în situații de urgență montată pe remorcă înmatriculată și accesorii (1 bucată);
 • Motopompe P.S.I. 2200 l/min (2 bucăți);
 • Motopompe pentru ape murdare, transportabile (10 bucăți);
 • Set de taiere (Foarfecă hidraulică, Set de furtunuri de conectare a grupului de pompare hidraulic, Pompă de mână pentru acționarea uneltelor,  Mini foarfecă hidraulică, Dispozitiv pentru tăiere sticlă/PVC, Ferăstrău cu acumulator pentru tăiat tabla );
 • Set de descarcerare (grup de pompare pentru acționarea depărtătorului, cilindrului hidraulic si accesorii, suport colțar, sistem de protecție față de airbagul din volan, scut de protecție pentru victime, set de 10 prelate pentru protecția față de părți ascuțite sau tăioase, dispozitiv pentru spargerea geamurilor securit și tăierea centurilor de siguranță, pene si cale de stabilizare, dispozitiv de stabilizare autoturisme, complet de balizare a locului intervenției, chingă cu clichet).

Au fost finalizate lucrările de reparații curente asfaltare platforme /pavaje a parții carosabile a platoului interior al  inspectoratului necesare pentru asigurarea viabilității pentru desfășurarea circulației auto și pietonale în incintă în condiții corespunzătoare, precum și pentru buna desfășurare a activităților specifice organizării intervenției, a festivităților și ceremonialelor militare.

În plan internațional

Activitatea de relaţii internaționale a unităţii a fost realizată în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 143/2015, prevederile ordinului de resort fiind aplicate în documentaţia realizată pentru deplasările cadrelor inspectoratului la misiuni în afara graniţelor ţării.

De 16 ani, prietenia pompierilor germani din Herzogenrath cu pompierii militari bistrițeni continuă în scopul îmbunătățirii capacității de răspuns in județul Bistrița – Năsăud!

Cu ocazia evenimentelor dedicate zilelor municipiului Bistrița, a devenit deja o tradiție ca delegația pompierilor germani din orașul Herzogenrath, condusă de domnul Bernd Hollands, să ajungă la pompierii militari bistrițeni. Un parteneriat ce se dezvoltă permanent, de 16 ani, materializat prin schimburi de experiență și o serie de donații, utile pentru activitatea pompierilor militari bistrițeni.

Astfel, în data de 24 august 2019, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița – Năsăud a avut loc o activitate de recepție a materialelor primite, sub formă de donație, din partea pompierilor prieteni din Germania. La recepție, au participat primarul orașului din Herzogenrath, domnul Christoph von den Driesch, primarul orașului Bistrița, domnul Ovidiu Teodor Crețu, reprezentanții autorităților publice județene și locale – subprefectul județului, domnul Ciprian Ceclan și administratorul județului, domnul Florin Moldovan, dar și comandanții structurilor județene din Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale.

Pompierii bistrițeni au recepționat o autospecială de stingere a incendiilor de capacitate medie, o autospecială de suport logistic și un microbuz transport personal operativ. De asemenea, partenerii germani au donat salvatorilor bistrițeni căști de protecție (48), echipamente de protecție, haină sau pantalon (200), bocanci de intervenție (25), paturi duble (25), saltele (50), blackboards (25) și un generator electric. Toate acestea vin în completarea dotării existente la nivelul unității, achiziționată în ultimii ani prin fonduri europene, prin grija IGSU sau a autorităților publice județene și sunt utile în misiunile de pregătire / exerciții tactice în teren sau în misiunile operative, pentru înlocuirea celor care există deja în dotarea noastră și se uzează tehnic sau moral.

Cooperare intra și interinstituțională

Principalele activităţi din inspectorat se desfășoară pe bază de proceduri scrise. Conectarea inspectoratului la viaţa comunităţii locale a fost mai atentă şi mai profundă, având în vedere că îndeplinirea atribuţiilor legale se realizează numai în mijlocul şi cu sprijinul acesteia. Având ca punct de plecare situaţia operativă, ale cărei coordonate au fost zilnic cunoscute şi analizate cu factorii de răspundere, au fost iniţiate acţiuni de informare a opiniei publice, prin mass–media, dar şi prin alte mijloace, pe timpul acţiunilor preventive.

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a acordat sprijin financiar inspectoratului conform prevederilor art. 19, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului României nr. 88 din 30.08.2001, act normativ potrivit căruia “Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor publice comunitare şi a cheltuielilor Inspectoratului General şi structurilor din subordinea acestuia se asigură din bugetele locale şi de la bugetul de stat”.

Pe linia activității medicale am primit sprijin permanent din partea Direcției de Sănătate Publică, Spitalului Județean de Urgență UPU-SMURD, Spitalele Orășenești din Năsăud, respectiv Beclean, Serviciului Județean de Ambulanță şi Biroul de Apel Unic de Urgenţă 112, iar cu această ocazie le mulțumesc pentru implicarea profesională.

S-a menţinut o colaborare eficientă cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud şicu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud în activitatea de informare reciprocă, efectuarea unor misiuni comune de salvare a persoanelor aflate în dificultate, inclusiv descarcerări ca urmare a accidentelor de circulaţie, înlăturarea efectelor cauzate de fenomenele meteorologice negative, desfăşurarea unor activităţi comune, cercetarea cauzelor incendiilor etc.

S-a cooperat şi conlucrat fructuos cu unităţile militare din garnizoana Bistriţa, precum şi cu toate celelalte instituţii judeţene cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă. Aduc mulţumiri comenzilor instituţiilor respective pentru modul în care au acţionat pe timpul misiunilor şi activităţilor.

Am colaborat în condiţii bune şi foarte bune cu autorităţile locale municipale, orăşeneşti şi comunale determinând factorii de decizie să se implice în managementul situațiilor de urgență de la nivel local pentru menţinerea riscurilor la un nivel redus, asigurarea stării operativă și îmbunătățirea parametrilor S.V.S.U.