Bilanț Penitenciarul Bistrița

Miercuri, 22.01.2020, la sediul Penitenciarului Bistrița, a avut loc ședința de prezentare a bilanțului pe anul 2019. La eveniment, alături de personalul penitenciarului, au participat reprezentanți din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor și ai instituțiilor publice reprezentative de la nivel local.

Pe parcursul anului 2019, Penitenciarul Bistrița, ca instituţie a statului implicată activ în procesul aplicării legii în materia executării pedepselor, a dispus măsuri pentru implementarea prevederilor atât pe direcţia aplicării dispoziţiilor execuţional-penale, cât şi pe direcţia aplicării instrumentelor destinate reintegrării sociale a deţinuţilor.

Privită în ansamblu, activitatea Penitenciarului Bistrița în anul 2019 s-a desfăşurat în bune condiţii, cu respectarea normelor legale în vigoare şi cu realizări importante.

În anul 2020, vor continua demersurile pentru asigurarea unui mediu custodial sănătos, respectarea drepturilor fundamentale ale individului, dar şi diversificarea activităţilor educaţionale, psihosociale, de instruire şcolară şi formare profesională care să faciliteze incluziunea socio-profesională a persoanelor condamnate la o pedeapsă privativă de libertate.

Raportul anual al activității Penitenciarului Bistrița este disponibil pe pagina de internet dedicată unităţii noastre, la următorul link:

http://anp.gov.ro/penitenciarul-bistrita/informatii-de-interes-public/bilanturi-anuale/bilant-2019

Comisar șef de poliție penitenciară Cosmin PĂRĂUAN

Purtător de cuvânt