Bilanț SJA

Sinteza principalelor activități de prevenire și combatere a corupției desfășurate de Serviciul Județean Anticorupție Bistrița-Năsăud în anul 2019

În anul 2019, Serviciul Județean Anticorupție Bistrița-Năsăud a manifestat un rol activ în realizarea obiectivelor de prevenire și combatere a corupției, stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.

Activitatea preventivă a fost orientată către îndeplinirea obiectivelor și măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016–2020, în contextul în care acest document își propune „abordarea trihotomică de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie – prevenire, educaţie, combatere”.

În acest context, au fost organizate și desfășurate 57 de activităţi – 46 de instruire şi 11 de informare – a personalului din cadrul structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne, la care au participat 956 lucrători, cărora le-au fost prezentate riscurile și consecințele săvârșirii unor infracțiuni de corupție.

De asemenea, în baza OMAI 119/2017, în perioada iunie-august 2019, reprezentanții Serviciului Județean Anticorupție Bistrița-Năsăud au particpat la un număr de 7 activități de educație pentru promovarea integrității la unități de învățământ din județ, fiind prezenți un număr total de 1281 persoane. Aceste activități au fost realizate în cadrul campaniei de informare ”MAI aproape pentru siguranța cetățeanului” inițiată de Inspectoratul Județean de Jandarmi ”Gelu Voievod” Bistrița-Năsăud, din care fac parte toate structurile MAI din județ, scopul fiind dezvoltarea atitudinii anticorupție și creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la comportamentul ce trebuie adoptat în relaţia cu personalul M.A.I., reacţia la corupţie, noțiuni de drept penal și moduri de sesizare a faptelor de corupție.

În perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2019, în cadrul Campaniei „Tu poţi face lumină”, iniţiată în vederea conştientizării personalului M.A.I., a funcţionarilor din alte instituţii publice, precum şi a cetăţenilor, cu privire la cauzele şi consecinţele implicării în fapte de corupţie, Serviciul Județean Anticorupție Bistrița-Năsăud a întreprins mai multe activități specifice, materializate prin întâlniri la sediile unor instituții publice, companii naționale și societăți comerciale, după cum urmează:

 1. Penitenciarul Bistrița; în perioada 08.10-21.10.2019 au fost organizate 7 întâlniri la care au participat un număr total de 192 de ofițeri și agenți din cadrul instituției.
 2. Spitalul Județean de Urgență Bistrița; în perioada 24.10. – 07.11.2019 au fost organizate 5 întâlniri la care au participat un număr de 149 de funcționari publici compusi din manager, medici, asistenți și personal contractual.
 3. Școli de șoferi; În zilele 11.11.2019, respectiv 12.11.2019 au fost organizate 2 întâlniri la punctele de lucru a două societăți comerciale care au ca și obiect de activitate instruirea cursanților pentru obținerea permisului de conducere. La aceste activități au participat un număr total de 40 de instructori și cursanti.
 4. S.N.C.F.R., în perioada 25.11-26.11.2019 s-au organizat 2 întâlniri cu angajații C.F.R filiala Bistrița și Năsăud. Au participant un număr de 44 de funcționari publici.
 5. Poliția Locală a Municipiului Bistrița, în 04.12.2019 a fost organizată o ședință de informare la care au participat 36 de polițiști locali.
 6. U.A.T-uri; în perioada 11.12-18.12.2019 s-au efectuat deplasări pe raza județului, ocazie cu care au fost organizate sedințe de informare la 37 de unități administrativ teritoriale, participând un număr total de 459 funcționari publici.

În esență, în cadrul activităților amintite, au fost evidențiate aspecte legate de indentitatea instituțională a Direcției Generale Anticorupție, datele de contact ale S.J.A B-N,  principalele obligații care derivă din calitatea de funcționar public, infracțiunile de corupție prevăzute de Codul penal și Legea 78/2000, consecințele implicării în astfel de fapte de natură penală, fiind prezentate cazuri de corupție în care au fost implicați funcționari publici din categoria profesională prezentă, ocazie cu care au fost prezentate și distribuite materiale preventive: spot-uri video, afișe, flyere și pliante.

Referitor la domeniul relaţiilor cu publicul şi relaţiilor publice conform principiului deplinei transparenţe şi deschiderea către opinia publică, la nivelul serviciului au fost consiliate un număr 25 de persoane, din care 5 persoane au depus denunțuri.

În perioada de referință, la nivelul serviciului au fost înregistrate 19 petiții, dintre care 6 au provenit de la persoanele primite în audiență. La finalul perioadei au fost soluționate un 18 petiții.

În ceea ce privește activitatea de combatere a corupției, precizăm că în cursul anului 2019, la nivelul serviciului au fost înregistrate un număr de 18 lucrări penale, pentru următoarele infracțiuni:

 • 13 luare de mită
 • 1 dare de mită
 • 1 trafic de influență
 • 1 Legea 78/2000
 • 2 alte infracțiuni

De asemenea, în 7 dosare penale în care ofițerii serviciului au efectuat activități procedurale în baza delegării procurorului, urmărirea penală s-a finalizat prin emiterea rechizitorului ( 3 cazuri) și încheierea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției (4 cazuri).

În cele 7 dosare penale amintite, au fost cercetați un număr de 10 inculpați, pentru următoarele infracțiuni:

 • Luare de mită – 1
 • Dare de mită – 1
 • Infracțiuni prev. la Legea 78/2000 – 4
 • Alte infracțiuni – 4.

Totodată, în perioada supusă analizei, ofițerii S.J.A Bistrița-Năsăud au organizat 3 acțiuni de prindere în flagrant, ocazie cu care au fost dispuse două măsuri preventive față de 2 suspecți, 1 reținere pentru 24 de oră și 1 control judicar pentru o perioadă de 60 de zile.

Reiterăm faptul că Serviciul Județean Anticorupție Bistrița-Năsăud pune la dispoziția cetățenilor, pentru a semnala fapte de corupție săvârșite de angajații Ministerului Afacerilor Interne, următoarele modalități de contact: sistemul telefonic gratuit Call Center anticorupție 0800.806.806, adresele de e-mail petitii.dga@mai.gov.ro și bistrița.dga@mai.gov.ro, numărul de telefon 0263/203.107 sau la sediul serviciului din municipiul Bistrița Piața Petru Rareș, nr.1, etaj 3. în incinta Instituției Prefectului.

SERVICIUL JUDEŢEAN ANTICORUPŢIE BISTRIȚA-NĂSĂUD