Bursa AJOFM

Vineri 18 octombrie, începând cu ora 10.00, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistrița-Năsăud din Bistriţa se va desfăşura Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

Bursa are drept scop facilitarea accesului tinerilor la locurile de muncă disponibile pe piaţa muncii şi interacţiunea directă a acestora cu agenții economici şi de a purta discuții preliminare înaintea interviului propriu-zis (concurs, proba de lucru). Scopul final urmărit este acela ca un număr cât mai mare de persoane să poată găsi un loc de muncă corespunzător pregătirii lor profesionale.

La acestă Bursă pot participa toate persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă.

Până la această dată, un număr de 25 agenţi economici au confirmat participarea la bursă, aceştia oferind 210 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

• Pentru persoanele cu studii superioare – 21 locuri de muncă vacante;

• Pentru persoanele cu studii medii şi profesionale – 135 locuri de muncă vacante;

• Pentru muncitori necalificați – 54 locuri de muncă.

Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locurile de muncă vacante sunt: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, fabricarea produselor din cauciuc şi a maselor plastice, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, lucrări speciale de construcții, fabricarea echipamentelor electrice, lucrări de instalatii electrice, industria alimentară, comerţ cu ridicata şi amănuntul, tranzacţii imobiliare, etc.

Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii superioare sunt: inginer auto, inginer electric, inginer producţie, inginer calitate, inginer automatist, inginer electromecanic, inspector resurse umane, etc.

Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt: lăcătuş mecanic, operator maşini CNC, sudor, electrician, vopsitor industrial, consilier service, mecanic auto, spălător auto, tinichigiu auto, facturist, şofer autocamion, agent vânzări, automacaragiu, operator extrudere, trefilator, gestionar marfă, operator-dispecer, responsabil transport, şofer autobuz, pavator, ambalator manual, confecționer articole hârtie, maşinist operator utilaje, electromecanic, femeie de serviciu, operator mase plastice, frezor, sculer matrițer, strungar, zidar roşar tencuitor, electrician în construcţii, lucrător depozit, ștanțator, stivuitorist, tipograf, magaziner, confectioner tâmplărie din aluminiu și mase plastice, tâmplar universal, reglor maşini de prelucrare mase plastice, cofetar, patiser, ajutor bucătar, ajutor ospătar, bucătar, menajeră, ambalator manual, muncitor necalificat, etc.

Bursa locurilor de muncă din 18 octombrie se adresează deopotrivă absolvenților de învăţământ şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să devină active pe piaţa muncii.

Director executiv, Otilia Râpan