Campania ”SOS – Copiii Romi”

Partida Romilor Pro Europa, Sucursala  Bistriţa-Năsăud

Comunicat de presă: Cu respectarea tuturor normelor sanitare, campania „SOS-Copiii Romi” continuă şi în acest an

 Perioada pentru desfăşurarea campaniei este 26 mai-16 iunie. Practic, 16 iunie este termenul limita de depunerea dosarelor elevilor romi la licee şi şcoli profesionale pentru anul scolar 2020-2021. Precizăm faptul că vor fi alocate elevilor romi câte 2 locuri la fiecare clasa de liceu şi câte 2 locuri la fiecare clasă la şcolile profesionale, iar unde vor fi clase incomplete  cu un număr de doar 15 sau 16 locuri, se va aloca doar un singur loc pentru elevii romi. În ceea ce priveşte şcolile profesionale, numărul de locuri alocate este de 70, iar la licee 140 de locuri, toate  destinate elevilor romi. Totalul de locuri alocat elevilor romi este de 210. Este important de reţinut faptul că, Partida Romilor Pro-Europa Bistrita-Nasaud, va elibera recomandări şi elevilor care provin din familii mixte(rom-roman).

În acest an, consecinţă a crizei sanitare, repartizarea elevilor romi va avea loc printr-o sesiune separata special pentru elevii romi, prin calculator. Pentru completarea dosarului în vederea înscrierii la liceu sau şcoala profesională, fiecare elev rom trebuie să se prezinte împreună cu părintele la şcoala pentru a-şi completa fişa cu optiuni.

Dosarul trebuie să conţină următoarele: adeverinţă de la medicul de familie cu vaccinul, foaia matricolă, cerere către Inspectoratul Şcolar Judeţean BN, fişa galbenă cu examenele de capacitate, solicitare pentru eliberarea unei recomandari de apartenenta la etnia roma de la Partida Romilor Pro-Europa BN, care se obţine pe baza unei declaraţii pe propria raspundere cum că, elevul este de etnie romă sau că provine dintr-o familie mixtă si declaratia privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

În perioada 26 mai-16 iunie, preşedintele Partidei Romilor Pro-Europa Bistriţa-Năsăud si consilierul judetean, Emil Neia Lăcătuş se va deplasa împreuna cu 2 persoane membre a Partidei Romilor Pro-Europa BN, dupa un program privind deplasarile in teritoriu  in fiecare comuna cu cele mai mari comunităţi de romi din judeţ pentru a le vorbi despre modul de eliberare a recomandarilor in cadrul acestei campanii „S.O.S-Copiii Romi”,  despre ce trebuie sa contina dosarul penntru inscrierea elevilor romi la licee si scoli profesionale in anul scolar 2020-2021 dar şi despre înscrierea copiilor romi în anul scolar 2020-2021 la grădiniţă şi în clasa pregătitoare. De asemenea, preşedintele si consilierul judetean, Emil Neia Lăcătuş va avea întâlniri în fiecare comună cu directorii de şcoli si dirigintii claselor a VIII-a, pentru a discuta despre locurile destinate eleviilor romi şi pregatirea dosarelor.

Presedintele si consilierul judetean, Emil Neia Lacatus spune că: Partida Romilor Pro-Europa  are încheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean BN, urmând ca în zilele următoare să fie încheiate protocoale de colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Jandarmeria, DSP, AJOFM, DGASPC şi Instituţia Prefectului BN.