Caravana APIA

APIA: DIN NOU LA DRUM ALĂTURI DE FERMIERII ROMÂNI !

Depune Cererea Unică de Plată în perioada 2 Martie – 15 Mai 2020!”

este sloganul sub care APIAdemarează Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plată pentru anului 2020.

Începând cu 24 februarie,  echipe de specialiști din cadrul APIA Centrul Județean Bistrița Năsăud se vor deplasa la toate UAT-urile din județ, în acțiuni tip caravană, pentru informarea și instruirea fermierilor  cu privire la perioada de depunere a cererii unice  de plată  pentru anul 2020, modalitatea de completare a acesteia, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi schemele/masurile de plată pentru care se pot solicita sprijin prin cererea unică de plată 2020.

Perioada  în care fermierii  pot   depune cererea unică de sprijin la sediile APIA   este    02 martie – 15 mai 2020, conform programării stabilite pentru fiecare fermier. Fermierii vor depune la APIA o singură cerere unică de plată, chiar dacă utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Ca și în fiecare an,  diseminarea informaţiei la nivelul UAT-urilor se va face  cu sprijinul autorităţilor locale. Experiența din campaniile anterioare a demonstrat că buna colaborare  cu administrațiile publice locale, a avut un impact pozitiv în accesarea fondurilor europene prin schemele/măsurile  de sprijin  derulate de APIA.

Facem precizarea că planificarea instruirilor precum si programarea fermierilor pentru depunerea cererii de plată se pot găsi pe site-ul APIA Bistrița Năsăud la adresa www.apiabn.ro

Pentru o informare cât mai corectă referitor la masurile de sprijin derulate de APIA, materialele de informare pentru Campania 2020 sunt postate pe site-ul instituției la rubrica  Materiale de informare, link-ul http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/materiale-de-informare-anul-2020 .

Director executiv

Emil Scurtu