CAS: În atenția angajatorilor

In atentia angajatorilor care au salariati aflati in somaj tehnic

Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud informează:

1. Perioada somajului tehnic reprezinta cauza de suspendare temporara a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, potrivit art.52 alin.(1) lit.c) din legea 53/2003- Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Angajatorii care au avut /sau au   salariati aflati in somaj tehnic, transmit in REVISAL data de inceput a suspendarii contractului individual de munca precum si data de sfarsit a suspendarii contractului individual de munca,     iar in Declaratia 112 care se transmite la ANAF, nu se completeaza caseta “data iesirii din categoria de asigurat”  intrucat contractul individual de munca nu inceteaza;

3. Angajatorii care au completat eronat Declarația 112, prin completarea casetei  “data iesirii din categoria de asigurat”  pentru persoanele aflate in somaj tehnic, trebuie sa depună declarații rectificative în care să nu mai fie completată data de sfârșit a activității.

Transmiterea la ANAF a declarațiilor rectificative este obligatorie pentru ca salariații să beneficieze de categoria de asigurat în lunile de șomaj tehnic, precum și în continuare.

4. Pentru activarea categoriei de asigurat ca salariat, în cazul unor eventuale erori de raportare a Declarației 112, angajatorul se va adresa Casei de Asigurări de Sănătate din județul în care se depun declarațiile, chiar dacă salariații în cazul cărora au apărut erori domiciliază pe raza județului Bistrița-Năsăud.

DIRECTOR GENERAL

JR. SIGMIREAN-POP DOINA-MARIA