CCI: Atelierul de învățare

Demarare implementare proiect „Atelierul de învățare”

Asociația Inceptus România împreună cu Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, implementează în perioada 01.04.2021-31.03.2023 proiectul cu titlul „Atelierul de învățare”, cod SMIS 135909.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea gradului de participare la programe de formare profesionala și evaluare de competențe dobândite în contexte non-formale și informale pentru 651 de angajați din regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru și Sud-Vest Oltenia, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare/angajați cu vârsta de peste 40 ani/angajați din zone rurale, într-o perioada de 24 de luni.

Pentru persoanele selectate în grupul țintă vor fi organizate activități de consiliere profesională gratuită care să sprijine identificarea cursului de formare potrivit. Instrumentul principal aplicat în această activitate este Big Five Adjectives.

Oferta de formare propusă prin proiect este concepută pentru trei niveluri de calificare, pentru 620 de persoane și include cursuri de: Comunicare în limba germană, Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, Contabil, Inspector resurse umane, Instructor-preparator formare, Manager resurse umane, Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, Operator la prelucrarea maselor plastice, Tâmplar universal, Tapițer, Operator la mașini unelte cu comandă numerică, Operator confecționer industrial, Cadru tehnic cu atribuții PSI, Manager de proiect, Manager îmbunătățiri procese, Curs online de Printare 3D. 31 de persoane vor participa activități de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor dobândite în contexte non-formale și informale. 80% dintre participanți vor obține un certificat de absolvire, emis de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud în cazul cursului de Printare 3D sau emis de Autoritatea Națională pentru Calificări în cazul celorlalte programe de formare oferite.

Toate persoanele participante la proiect vor avea acces la Centru Virtual de Resurse, o platformă dedicată angajaților, angajatorilor și furnizorilor de formare profesională, care include oportunități de formare, resurse pedagogice, surse de informare în domeniul FPC și promovarea parteneriatelor în domeniul învățării pe tot parcursul vieții.

Valoarea totală eligibilă 4,726,694.19 lei din care: 4,017,690.08 lei contribuția Uniunii Europene și 709,004.11 lei contribuția din bugetul național al României.

Toate serviciile oferite participanților la proiect sunt gratuite.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale”